Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser

Hållbart utnyttjande av resurser är av största vikt för mänsklighetens, naturens och vår planets framtid. Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser riktar in sig på växtodling, skogar, husdjur, teknik, miljö och ekonomi.
Letade du efter det här?