Doktorandprogrammet i klinisk forskning

Doktorandprogrammet i klinisk forskning vid Helsingfors universitet har som mål att utbilda forskare inom klinisk medicin. Doktorandprogrammets mål är att doktoranderna ska utveckla de kunskaper och färdigheter de behöver för att självständigt kunna bedriva klinisk forskning.
Letade du efter det här?