Doktorandprogrammet i folkhälsovetenskap

Doktorandprogrammet i folkhälsovetenskap (DocPop) är mångvetenskapligt och omfattar en mängd vetenskapliga och metodologiska ansatser. Forskningen koncentrerar sig på orsakerna till och konsekvenserna av befolkningens hälsa och välbefinnande. Den forskning som bedrivs inom programmet syftar till hälsofrämjande och sjukdomsprevention på populationsnivå.
Letade du efter det här?