Anmälan till sommarkurser inom humanistiska fakulteten och psykologi (öppna universitetet)

Anmälnings- och betalningsanvisningar för de separat listade sommarkurserna 2024 vid humanistiska fakulteten och i psykologi.

Anvisningarna på den här sidan gäller endast kurser i psykologi och vid humanistiska fakulteten sommaren 2024.

Innan du anmäler dig ska du noggrant bekanta dig med både anvisningarna på den här sidan och uppgifterna om den kurs du valt på kursens egen kurssida.

Du hittar kursens anmälnings- och försäljningstid och anmälningslänkarna på kurssidan.

Studerandeplatserna fylls i anmälningsordning. Du kan anmäla dig endast under den tid som anges i kursbeskrivningen.

Studerande vid öppna universitetet ska bekräfta sin anmälan inom 3 dygn efter att studieavgiften har betalats. Du får ett påminnelsemeddelande om bekräftelsen till din e-post.

Sommarstudierna vid öppna universitetet är avgiftsfria för de grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet.

Anmälan som grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet

Om du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet och närvaroanmäld vid anmälningstidpunkten är sommarundervisningen avgiftsfri för dig. 

Anmäl dig till studierna via din egen studieplan i Sisu. Vid behov hittar du Sisu-instruktionerna i Studietjänsten.

Observera att Sisu-anmälan till sommarundervisningen vid öppna universitetet endast används för de studier i psykologi och humanistiska ämnen som listas här. Det är fråga om ett pilotförsök för att utreda införandet av Sisu-anmälan för studier vid öppna universitet i större omfattning.

Till alla andra öppna universitetskurser sommaren 2024 anmäler man sig via kurssidan.

Anmälan som studerande vid öppna universitetet

Läs först informationen om kursen på kursernas egna kurssidor och välj de kurser som du vill anmäla dig till.

I kursbeskrivningarna hittar du information om anmälnings- och försäljningstiden för varje kurs.

Du kan anmäla dig till kurserna endast under försäljningstiden. Du anmäler dig via anmälningslänken på kurssidan. Anvisningar om anmälan finns här under.

Så här anmäler du dig (studerande vid öppna universitetet)

Läs först informationen om kurserna på kursernas kurssidor och välj den kurs som du vill anmäla dig till.

När du har valt kurs kan du starta anmälan via anmälningslänken på kurssidan. På sidan som länken öppnar finns grundläggande information om kursen och länkar till anvisningar. Kontrollera informationen och flytta över kursen till kundvagnen. När du flyttar den till kundvagnen reserveras en plats åt dig på kursen.

Välj undervisningsgrupper vid behov. Bekräfta dina val på nästa sida. Efter det kan du fortsätta att bläddra bland kurserna eller fortsätta för att betala dina köp.

Märk att du har 15 minuter på dig att slutföra ditt köp.

Studieavgiften betalas som nätbetalning i samband med anmälan. Anmälan är bindande och studieavgiften återbetalas inte, utom om öppna universitetet måste annullera kursen.  

För kurser som Helsingfors universitet själv anordnar är studieavgiften för närvarande 15 euro per studiepoäng.

När du går vidare från kundvagnen till betalning ska du bekräfta dina val och lägga till betalarens uppgifter. Efter det fortsätter du till den egentliga betalningen. 

Nätbetalningen görs via en skyddad förbindelse via tjänsten Verifone Finland Oy, BlueCommerce (0943819-9). I utbudet av betalningssätt ingår alla finländska nätbanker och de vanligaste korten (debit/credit). På kontoutdraget eller kortfakturan syns Verifone Finland Oy som betalningsmottagare.  Mer information om användarvillkoren för Helsingfors universitets nätbetalningstjänst.  (helsinki.fi)

Om du har öppna universitetets presentkort eller en särskild anmälningskod till ditt förfogande, kontakta öppna universitetets studierådgivning innan du anmäler dig och be om särskilda anmälningsanvisningar. Kontaktuppgifterna till studierådgivningen finns i Instruktioner för studerande. 

Sommarstudierna är avgiftsfria för de grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet.

 I studieutbudet finns också kurser som är avgiftsfria för alla eller för vissa studerandegrupper i varierande grad. 

Efter att du har betalat studieavgiften ska du bekräfta din anmälan inom 3 dygn. Bekräftelsen gör du genom att identifiera dig elektroniskt antingen med Helsingfors universitets användarnamn eller via tjänsten Suomi.fi.

Bekräfta din plats genom att identifiera dig genast efter anmälan

Studieavgiften kan också betalas av någon annan än den studerande själv. Då vidarebefordrar betalaren instruktionerna och länken till anmälningsbekräftelsen till den studerande. Bekräftelseinformationen skickas också till betalarens e-postadress. 

Om du inte har möjlighet att identifiera dig elektroniskt, kontakta öppna universitetets studierådgivning. Lägg till anmälningens bekräftelsekod när du kontaktar studierådgivningen.  Du hittar bekräftelsekoden i e-postmeddelandet som du får. En obekräftad anmälan berättigar inte till återbetalning av studieavgiften. 

Om du är ny studerande vid öppna universitetet ska du fylla i information om dig i samband med bekräftelsen. Efter bekräftelsen beviljas du Helsingfors universitets användarnamn, Du får instruktioner om användarnamnet dagen efter bekräftelsen. 

Om kontaktuppgifterna som syns i bekräftelsefasen är felaktiga ska du ändra dem i Sisu. Slutför i alla fall anmälan genom att bekräfta de kontaktuppgifter som syns i den här vyn. Efter bekräftelsen kan du uppdatera dina kontaktuppgifter i Sisu vid Min profil  (Min profil > Personlig information).

De som studerar för grundexamen och som anmäler sig till avgiftsfria platser via studieplanen i Sisu behöver inte särskilt bekräfta sin plats. Den godkända och bekräftade informationen syns i Sisu under Anmälningar.

Om du inte kan bekräfta din anmälan elektroniskt eller om du inte bekräftade din anmälan inom tre dygn, kontakta Öppna universitetets studierådgivning. Kontaktuppgifterna till studierådgivningen hittar du i Instruktionerna för studerande. 

Betalningsvillkor och annullering

I princip återbetalas studieavgiften inte. Om den studerande dock insjuknar innan studierna börjar och inte kan inleda studierna gottgörs den del av studieavgiften som överstiger 75 euro mot sjukskrivningsintyg

Anmälan är bindande. En obekräftad anmälan berättigar inte till återbetalning av studieavgiften. 

Studierna ska genomföras under den tid för vilken den studerande har rätt att utföra dem. 

De nuvarande studieavgifterna baserar sig på universitetslagen (558/2009, Finlex), statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och ändringen av förordningen (1436/2014).

Studieavgiften är som högst i enlighet med gällande förordning. Du ser studieavgiften i informationen om den kurs du har valt. 
Studieavgifterna är mervärdesskattefria (Mervärdesskattelagen 1501/1993, § 39, Finlex)

Öppna universitetets avgifter jämte räntor och kostnader är utsökbara som offentligrättsliga fordringar utan dom eller beslut (Lagen om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007, Finlex).

Om dina planer ändras och du vill annullera din kursanmälan kan du annullera genom att kontakta öppna universitetets studierådgivning. 

Kontaktuppgifterna till studierådgivningen finns i Instruktionerna för studerande. Annulleringen berättigar inte till återbetalning av studieavgiften. Se Betalningsvillkoren.

Grundexamensstuderandena vid Helsingfors universitet kan annullera sin anmälan via Sisu medan anmälningstiden pågår.