Internationella partnerskap och nätverk

Helsingfors universitet har omfattande internationella kontakter. Utöver kontakterna till enskilda forskare, forskningsgrupper, institutioner och fakulteter är universitetet också medlem i ett antal internationella organisationer och nätverk, och förbereder nya omfattande partnerskap. Genom dessa partnerskap vill Helsingfors universitet erbjuda och producera ännu bättre forskning och undervisning, och stärka sitt rykte som ett internationellt forskningsuniversitet.

The League of European Research Universities (LERU) är en sammanslutning av 23 ledande forskningsintensiva universitet från 10 europeiska länder. Helsingfors universitet är grundande medlem i LERU. LERU:s medlemsuniversitet erbjuder högklassig undervisning i en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö.

LERU

  • främjar grundforskningens ställning vid de europeiska forskningsuniversiteten 
  • för en dialog och samarbetar med EU:s organisationer för högre utbildning och forskning t.ex. inom ramen för Horisont 2020, Erasmus+ och Europeiska forskningsområdet (ERA)
  • upprätthåller ett kontinuerligt utbyte av kunskap, god praxis och intressanta projekt om t.ex. forskningsdata, samhällsvetenskap och humaniora, innovativ doktorsutbildning, forskningens genomslagskraft, företagande och innovation, genusfrågor, e-lärande med mera

Läs mer om LERU

Universitetets många samarbetsavtal och avsiktsförklaringar utökas med ett nytt initiativ: ett mindre antal partnerskap med ledande internationella forskningsuniversitet. Dessa strategiska partnerskap ska främja utvecklingen av universitetets forskning och kompetens. Tanken är att samarbete med omsorgsfullt valda partneruniversitet som har samma eller motsvarande intressen resulterar i gedigen och nyskapande forskning och nya samarbetstillfällen inom doktorsutbildningen.

Helsingfors universitet har för närvarande tre strategiska partner: Edinburghs universitet i Skottland, Stockholms universitet i Sverige och Pekinguniversitetet i Kina. Med partneruniversiteten har universitetet gemensamt formulerat ett antal fokusområden enligt följande:

Edinburghs universitet

  • Genomforskning
  • Skogsvetenskap

Pekinguniversitetet

  • Luftkvalitet
  • Komparativ rättsvetenskap
  • Undervisning och lärande
  • Medicin/onkologi

Stockholms universitet

Helsingfors universitet planerar att i framtiden utöka sina strategiska partnerskap, och är öppen för samarbetsinitiativ från andra ledande internationella universitet.

 

University of the Arctic, det arktiska universitetet, är ett samarbetsnätverk som består av universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer. Nätverket arbetar för utbildningen och forskningen i och om de nordliga länderna. UArctic skapar och stärker gemensamma resurser och samarbetsinfrastruktur som gör det lättare för medlemmarna att tjäna sina intressenter och regioner. Genom samarbete i utbildning, forskning och samhällssamverkan förbättrar nätverket kunskapen om de nordliga områdena, främjar livskraftiga samhällen och hållbara ekonomier samt främjar globala partnerskap.

Helsingfors universitet deltar i det arktiska forskningssamarbetet genom medverkan i UArctics tematiska nätverk. Universitetet medverkar aktivt i studentutbytesprogrammet north2north som drivs av UArctic-konsortiet.

Helsingfors universitet är stolt medlem i World 100 Reputation Network, ett nätverk som omfattar världens främsta universitet och vars forskning stöder en professionell utveckling av områdena reputation management (rykteshantering), internationella relationer och strategi.

Som medlem i nätverket godkänns endast universitet som rankats bland de 200 främsta universiteten i världen de senaste tre åren. Som medlem har Helsingfors universitet möjlighet att medverka i ett forskningsprojekt om året som syftar till att öka kunskapen om rykteshantering. År 2015 fokuserade nätverkets forskning på strategisk kommunikationsplanering, aktuella fokusområden inom kommunikation, internationalisering, val av samarbetspartner, och intressenter och medier.

Forskning om rykte påverkar praxis och strategi. Via nätverket World 100 Reputation Network har universitetet möjlighet att ta del av den internationella toppstandarden samt ge och få innovativa perspektiv på internationellt varumärkesarbete.

Ett av de strategiska målen i Helsingfors universitets strategi 2013–2016 är att universitetet axlar sitt ansvar som samhällspåverkare. Universitetet tjänar det finländska samhället men ser sig också som en förespråkare för hållbar global utveckling. En viktig aspekt av detta arbete är att främja akademisk frihet och integritet överallt i världen. År 2014 anslöt sig Helsingfors universitet till nätverket Scholars at Risk (SAR) som arbetar med att skydda hotade och förtryckta enskilda forskare och akademiska lärosäten och deras forskning, undervisning och lärande. Arbetet går ut på att akademiker som hotas av förtryck erbjuds en fristad vid ett värduniversitet, det ordnas workshoppar och utbildningar och föreläsningar med inbjudna talare från andra universitet som hör till nätverket.

Nätverket har mer än 200 medlemmar från drygt 30 länder.

För ytterligare information om SAR och Helsingfors universitet var god kontakta Markus Laitinen:

 

UNICA, Universities in the Capitals of Europe är ett nätverk som omfattar 46 universitet i 35 europeiska huvudstäder. Sammantaget ger det en medlemsstyrka på 150 000 anställda och 1 800 000 studenter. UNICA utgör ett forum där medlemmarna kan dryfta aktualiteter och strategiska förändringar inom universitetsforskning, utbildning och förvaltning.

IAU, International Association of Universities grundades 1950 och lyder under UNESCO. IAU är en internationell sammanslutning av högskolor, och dess medlemmar företräder ca 120 länder. IAU sammanför sina medlemmar för att dryfta och åtgärda gemensamma frågor, och samarbetar med internationella, regionala och nationella aktörer inom högskolesektorn.

Euraxess – Researchers in Motion är ett unikt paneuropeiskt initiativ som tillhandahåller information och stödtjänster till forskare. Euraxess är ett nätverk under Europeiska unionen och dess medlemsstater, och dess syfte är att stödja forskares mobilitet och karriärutveckling och främja vetenskapssamarbetet mellan Europa och den övriga världen.

Helsingfors universitet är brohuvud för Euraxess Finland.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är en viktig del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. EIT stöder bildandet av dynamiska och långsiktiga europeiska partnerskap mellan ledande företag, forskningslaboratorier och högskolor. Dessa partnerskap kallas Innovationsgrupper och var och en av dessa grupper har som mål att hitta lösningar på en särskild global utmaning.

Helsingfors universitet är medlem i tre EIT Innovationsgrupper: EIT Food, EIT Climate-KIC and EIT Digital.

UNA Europa är ett nytt EU-finansierat nätverk som grundades för att stärka det europeiska universitetsfältet. Målet är att skapa en god grund för framtidens europeiska universitet.

Medlemmarna i UNA Europa har förbundit sig till att utveckla ett djupgående och långvarigt samarbete med fokus på innovativ toppforskning och undervisning. Ett viktigt element i samarbetet är att erbjuda möjligheter till internationalitet för medlemmarnas personal och studenter. Samarbetet strävar efter att överskrida traditionella gränser mellan länder och discipliner.

Helsingfors universitet gick med i alliansen UNA Europa den 4 oktober 2019.