Var hälsad, sanna kropp!

I det nya temanumret på webbplatsen Teologia.fi diskuterar några skribenter det kroppsliga i religionen och det andliga och det spirituella i idrotten. Artiklarna skärskådar bland annat idrottsprästernas arbete, frågan om att dra paralleller mellan fotboll och religion, atletiska helgon, islams inverkan på idrotten och kroppslig teologi i yoga. Ave verum corpus!

Världens religionstraditioner har väldigt olika uppfattningar om människokroppen. Människan är dödlig, och därför förändras hennes kropp livet ut. Barnets kropp växer och blir starkare, den gamlas kropp försvagas sakta men säkert: mellan dessa infaller en tid då kroppens prestationsförmåga vanligtvis är som bäst.

Den kristna traditionen, antikens filosofskolor och världens religionstraditioner känner till flera olika sätt för hur den dödliga människan kan förkovra sig inför livet efter detta eller nå ett visst andligt mål.

− Man har ofta sett att idrotten gagnar även livet här på jorden. Asketen härdar sin kropp, tömmer sitt sinne och renar sin själ. Hen koncentrerar sig och siktar högt, skriver forskaren Joona Salminen i sin ledare i temanumret Terve tosi ruumis! Ruumiillinen uskonto ja hengellinen urheilu (Var hälsad, sanna kropp! Kroppslig religion och spirituell idrott) på webbplatsen Teologia.fi.

Artiklarna i temanumret tangerar kopplingar mellan det andliga och det kroppsliga och öppnar vyer till såväl yoga som bodybuilding, idrottens natur, asketism och idrottstävlingar.

Hur påverkar islam idrotten? Vad sysslar en idrottspräst med? Varför drar man paralleller mellan fotboll och religion? Vad gör helgon atletiska? Biskopen kan tackla Putin på fotbollsplanen, att vara fans kan förvandlas till en etnisk eller nationell känsla av överlägsenhet och tävlingarna kan politiseras.

Med temat Var hälsad, sanna kropp! Kroppslig religion och spirituell idrott startar Teologia.fi upp inför tävlings- och sommarsäsongen. Vi önskar våra läsare trevliga stunder med temat.

Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi och Avdelningen för teologi vid Östra Finlands universitet svarar för Teologia.fi-tjänsten. På webbplatsen publiceras material där teologisk forskning i Finland och teologiska diskussionsämnen presenteras. Materialet publiceras kring tre olika teman per år.