Teologiska fakulteten promoverar åtta hedersdoktorer 9.6.2023

Promotionens jubelår vid Helsingfors universitet invigdes den 20 mars 2023, då också universitetets nya hedersdoktorer offentliggjordes.

På våren firas promotionerna vid Teologiska, Veterinärmedicinska och Juridiska fakulteterna samt den hundrade promotionen vid Filosofiska fakulteten. På traditionellt vis promoveras hedersdoktorer i samband med promotionen. Titeln hedersdoktor är universitetets högsta utmärkelse. Vid promotionerna promoveras i år sammanlagt 30 meriterade personer från hela världen.

Hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten

Riho Altnurme är professor i kyrkohistoria vid universitetet i Tartu. Han är den främsta experten på estnisk kyrkohistoria under sovjettiden. I sin mångsidiga vetenskapliga produktion har Altnurme bland annat behandlat Sovjetunionens religionspolitik i Estland och den estniska teologiska utbildningens historia. Altnurme har samarbetat med finländska kyrkohistoriker i mer än ett kvarts sekel.

Annabel Brett är professor i politisk idéhistoria vid University of Cambridge. Bretts omfattande publikationsproduktion behandlar moraliska och politiska idéer under medeltiden och tidigmodern tid,särskilt inom naturrättstraditionen, aristotelismen och den skolastiska filosofin, och på senare år även inom den internationella rättens historia. Professor Brett var medlem (2008–2013) i den akademiska uppföljningsgruppen för Spetsforskningsenheten för filosofisk psykologi, moral och politik, som finansierades av Finlands Akademi och som leddes av Simo Knuuttila.

Grace Davie är professor emeritus vid University of Exeter i Storbritannien. Hon har bland annat fungerat som gästprofessor i forskarkollegierna vid Helsingfors universitet och Uppsala universitet. Davie har skrivit flera verk inom religionssociologi som blivit klassiker och har även skapat nya begreppsramar. Under sin karriär har hon på ett betydande sätt befäst religionstemat inom samhällsvetenskaperna och även samhällsvetenskapliga och politologiska metoder inom teologisk forskning. 

Philip Esler, professor i Nya testamentets exegetik vid University of Gloucestershire, är en av pionjärerna inom socialvetenskaplig forskning om Bibeln. Esler har utvecklat många nya frågeställningar inom forskningen av tidiga judiska och kristna texter genom ett sociologiskt, antropologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Han har också behandlat Nya testamentets teologi och Bibelns förhållande till bildkonsten. Esler har haft ett nära samarbete med forskare vid Helsingfors universitet i gemensamma forskningsnätverk och som medlem i stödgrupper för forskningsprojekt. 

Maria Immonen har gjort en lång karriär inom internationellt biståndsarbete i Finland, Tanzania, Schweiz och på andra håll runt om i världen. Immonen är chef för Lutherska världsförbundets Världstjänst och är den första kvinnan som valts till posten. Hon leder organisationens omfattande humanitära biståndsarbete och utvecklingssamarbete. Verksamhetens fokus ligger på de mest utsatta och på globalt ansvar. Immonen är alumn vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Mia Lövheim är professor i religionssociologi vid Uppsala universitet. Lövheim har specialiserat sig på forskning i religion, media och samhällelig förändring, och i hennes forskarprofil betonas frågor om kön och de unga. Hon är en av grundarna av såväl det nordiska samarbetsnätverket för religions- och medieforskning som det internationella sällskapet International Society of Media, Religion and Culture, som hon också är hedersordförande för. Lövheim har i många år bedrivit ett aktivt samarbete med Helsingfors universitets forskare i religionsvetenskap och kommunikation. Under höstterminen 2023 arbetar hon vid Helsingfors universitets forskarkollegium.

Greta Thunberg är en svensk opinionsbildare och aktivist. Den Skolstrejk för klimatet som hon startade hösten 2018 bredde snabbt ut sig till den globala rörelsen Fridays for Future där skolelever utmanar beslutsfattarna till de klimatåtgärder som forskningsresultaten kräver. Värdet av Greta Thunbergs oeftergivliga och konsekventa agerande för livssfärens framtid har redan erkänts genom många betydande utmärkelser och priser. Genom sitt agerande har hon gett oss alla en uppgift som sträcker sig över våra vardagliga val, och som vi är skyldiga att genomföra som medlemmar i olika gemenskaper och samhällen, men framförallt som människor.  

Munib Younan har i årtionden varit den offentliga rösten för kristna i Mellanöstern, särskilt i Palestina. Som president för Lutherska världsförbundet har Younan profilerat sig som en globalt framstående kristen ledare som har stakat ut teologiska riktlinjer. Hans tänkande lyfter fram religionens positiva betydelse som en uppmuntrande faktor till samhällelig aktivitet. Munib Younan har en magisterexamen från Helsingfors universitet och har under hela sin karriär upprätthållit en nära kontakt till Finland.