Teologi och religionsforskning tar tag i samhälleliga problem

De första forskningsdagarna i teologi och religion ordnas 10–11.9.2020 i Helsingfors. På programmet står mer än 200 vetenskapliga föredrag som ger en genomskärning av de centrala frågorna inom området. Arrangörer är vetenskapliga sällskap inom teologi och religionsforskning.

Forskningsdagarna i teologi och religion som på grund av coronakrisen flyttades till september bjuder på en riktig kavalkad av forskning inom området. Aktuella samhällsfrågor inom religionsfältet granskas mångsidigt med hjälp av olika forskningsmetoder och innehåll. Programmet har ändrats på några punkter.

– Programmet är väldigt inspirerande. Alla hittar säkert någonting som tilltalar dem i vårt utbud, säger ordföranden för arrangörskommittén, professor Kati Tervo-Niemelä från Östra Finlands universitet.

Konferensen ordnas under exceptionella förhållanden. Programmet ordnas fysiskt på Vetenskapernas hus, men också virtuellt. Man kan följa med alla keynote-föreläsningar, arbetsgrupper och diskussioner via onlinemötesplattformen Zoom. Med hjälp av Zoom kan alla anmälda delta i konferensen oberoende av var de befinner sig. Arrangemangen är utmanande på många sätt, men distanstekniken ger samtidigt nya redskap och möjligheter som det nu är dags att testa och ta i bruk.

Internationella toppforskare deltar

Forskningsdagarna i teologi och religion startar torsdagen den 10 september kl. 9.00 med en paneldiskussion om ett gott liv mitt i coronakrisen.

Coronapandemin har fört med sig många utmaningar i vår vardag, för vårt välbefinnande, och för religiositeten, moralen och religiösa aktörer. I paneldiskussionen går debattörerna utgående från färska undersökningar igenom coronapandemins effekter och hur den tagit sig uttryck i människornas liv, vardag och religiositet. Teman för diskussionerna är bland annat andligt välbefinnande, församlingarnas nattvardspraxis under coronakrisen, hur distansarbetet har förändrat vår vardag och möjligheterna till medkänsla i vardagen samt etiska frågor som lyfts fram i tider av förändring.

De utländska huvudtalarna är professor Elaine Graham (University of Chester, UK) och professor Robert Orsi (Northwestern University, US).

Graham har särskilt forskat i religionernas och religiositetens offentliga och politiska dimensioner. Hon är bland annat intresserad av vilket inflytande religiösa övertygelser har i dagens värld. Robert Orsi forskar i amerikansk katolicism. Han har också fått allmän aktning och blivit känd för sitt arbete med religionsforskningens teorier och metoder.

Under evenemanget dryftas både aktuella frågor och religionsforskningens djupaste frågeställningar

Under två dagar bjuds det på mer än 200 vetenskapliga föredrag. Med på programmet finns aktuella ämnen som väckt mycket diskussion i den offentliga debatten, till exempel religiösa samfund och invandrare, finländska muslimer, riktningar och teman inom dagens judaistik, katolicism, religion och genusfrågor, samt livsåskådningsfostran och lärarutbildning i ett föränderligt samhälle. Svåra ämnen som tas upp är bland annat sexuellt utnyttjande inom religiösa samfund.

Specifika områden inom teologi och religionsforskning tangeras i föredrag som behandlar bland annat kyrkomusik, själavårdens teologi, sjukhussjälavård och pastoralteologi, folktro och nyandlighet, diakoni och samhällets sociala och ekonomiska problem, arktisk kristendom, sociokognitiva approacher och ritualforskningens förhållningssätt till religionsforskning, islam och dess tolkningstradition, religiös övertygelse samt att byta religion, gå med i en religion och lämna en religion.

Dessutom bjuds deltagarna på översikter över religionens, teologins och religionsforskningens betydelser i förhållande till dagens populärkultur, miljökrisen, känslor, etik, artificiell intelligens, humor, sport, godhet och ondska. Inte heller förbigås Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands relation till Sovjetunionen och Ryssland eller Helsingfors universitets teologiska fakultets ställning under förändringarna på 1900-talet.

Mer information om programmet, tidsschemat och anmälan (senast 31.8) finns på webbplatsen för Forskningsdagarna i teologi och religion.

Följ diskussionen på Twitter: #tutp2020

**

Forskningsdagarna i teologi och religion arrangeras av Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland, Teologinen Julkaisuseura, Luther-Agricola-Seura, Suomen Eksegeettinen Seura, Finska kyrkohistoriska samfundet, Diakonian Tutkimuksen Seura, Patristiska samfundet i Finland, The International Society for Orthodox Church Music, Sällskapet för hymnologi och liturgik och Karjalan teologinen seura.

 

Vetenskapliga sällskap inom teologi och religionsforskning står bakom programmet

Ordföranden för arrangörskommittén för forskningsdagarna i teologi och religion, professor Kati Tervo-Niemelä är nöjd med programmet som helhet. Enligt henne illustrerar innehållet fint hur aktuell och viktig forskning som bedrivs inom teologi och religionsforskning.

Forskningsdagarna erbjuder en god möjlighet att nätverka och träffa forskare för alla intresserade.

– Vi hoppas också att forskningsdagarna river ner de traditionella gränserna mellan olika ämnen och bjuder in forskare till allt mer tvärvetenskapligt arbete. Jag förväntar mig att forskningsdagarna ska erbjuda trevlig samvaro och nya perspektiv på forskningen. I vår hektiska vardag hinner vi läsa alltför lite forskning från andra områden än det som ligger allra närmast den egna forskningen. Jag hoppas att forskningsdagarnas program kan avhjälpa detta.

Arbetet med att arrangera forskningsdagarna beskriver Tervo-Niemelä som en lyckad erfarenhet.

– Alla medverkande har förhållit sig förbehållslöst positivt till arrangemangen. Det har varit fint att få de vetenskapliga sällskapen att samarbeta för en gemensam sak som är viktig för alla.

– Den enda utmaningen är svårigheten att välja: Det erbjuds så många olika helheter samtidigt som man gärna skulle vilja delta i. Jag tror att många kommer att stå inför samma dilemma, skrattar Tervo-Niemelä.