Risto Saarinen hedersdoktor vid Köpenhamns universitet

Saarinen promoveras till hedersdoktor den 17 november 2017.

Saarinen tilldelas hederstiteln som beviljas av teologiska fakulteten vid Köpenhamns universitet bland annat för förtjänstfulla gärningar inom Luther-forskningen och sitt arbete vid världskongressen för Luther-forskning. Han har haft ett nära samarbete med teologerna i Köpenhamn i över 30 års tid.

Risto Saarinen är professor i ekumenik vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet sedan år 2001. Han disputerade i teologi år 1988 och i filosofi år 1994. Saarinen beviljades Finska Vetenskapsakademiens avhandlingspris år 1990.

För närvarande är Saarinen direktör för the Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition, en spetsforskningsenhet som finansieras av Finlands Akademi.

Till Saarinens forskningsintressen hör särskilt filosofisk och teologisk förståelse för människosinnet, kulturell mångfald och dialog mellan religioner.

Hans senaste bok på finska Oppi luottamuksesta utkom 2017 och Recognition and Religion som behandlar spetsforskningsenhetens teman utkom 2016.

Utöver sin omfattande forskning och utgivningsverksamhet har Saarinen deltagit vid flera ekumeniska rådplägningar som sakkunnig ledamot.

Gratulationer!

Ytterligare information: University of Copenhagen, Faculty of Theology