Svenska verksamhetsnämnden 2018-2021

Ordförande: prorektor, professor Tom Böhling
Sekreterare: sakkunnig Belinda Andersson 

Medlemmar (och suppleanter):

Johan Bastubacka, universitetslektor (Aura Nortomaa, universitetslärare), teologiska fakulteten
Johan Bärlund, rektor (Henrika Zilliacus-Tikkanen, prorektor), Svenska social- och kommunalhögskolan
Ellen Eftestöl, professor (Päivi Leino-Sandberg, professor), juridiska fakulteten
Derek Fewster, universitetslektor (Hanna Lehti-Eklund, professor), humanistiska fakulteten
Lena Sjöberg, klinisk lärare (Tiina Paunio, professor), medicinska fakulteten
Gunilla Holm, professor (Erika Löfström, professor), pedagogiska fakulteten
Yvonne Holm, professor (Tapani Viitala, universitetsforskare), farmaceutiska fakulteten
Ilse Julkunen, professor (Marjaana Seppänen, professor), statsvetenskapliga fakulteten
Kai Nordlund, professor (Susanne Wiedmer, universitetslektor), matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
John Sumelius, professor (Hanna Koivula, universitetslektor), agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Anna Valros, professor (Maria Fredriksson-Ahomaa, professor), veterinärmedicinska fakulteten
Helena Åström, universitetslektor (Ulrika Candolin, professor), bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Linda Gerkman, studiechef (Helena Strandell, planeringschef), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rektor och vd (Annika Stadius, studiechef), Yrkeshögskolan Arcada

Felix Mäkelä, studerande (Stina Wikman, studerande)
Viola Mickos, studerande (Pär-Erik Sjöström, studerande)
Studentrepresentanterna har valts för mandatperioden 1.1.2020-31.12.2021.