Svenska verksamhetsnämnden 2018-2021

Ordförande: prorektor, professor Tom Böhling
Sekreterare: sakkunnig Jonas Lindholm

Medlemmar (och suppleanter):

Johan Bastubacka, universitetslektor (Aura Nortomaa, universitetslärare), teologiska fakulteten
Johan Bärlund, rektor (Henrika Zilliacus-Tikkanen, prorektor), Svenska social- och kommunalhögskolan
Ellen Eftestöl-Wilhelmsson, professor (Päivi Leino-Sandberg, professor), juridiska fakulteten
Derek Fewster, universitetslektor (Hanna Lehti-Eklund, professor), humanistiska fakulteten
Caj Haglund, professor (Lena Sjöberg, klinisk lärare), medicinska fakulteten
Gunilla Holm, professor (Erika Löfström, forskningschef), pedagogiska fakulteten
Yvonne Holm, professor (Tapani Viitala, universitetsforskare), farmaceutiska fakulteten
Ilse Julkunen, professor (Marjaana Seppänen, professor), statsvetenskapliga fakulteten
Kai Nordlund, professor (Susanne Wiedmer, universitetslektor), matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
John Sumelius, professor (Bo Dahlin, professor), agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Anna Valros, professor (Olli Peltoniemi, professor), veterinärmedicinska fakulteten
Helena Åström, universitetslektor (Liselotte Sundström, professor), bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Linda Gerkman, studiechef (Helena Strandell, planeringschef), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rektor och vd (Annika Stadius, studiechef), Yrkeshögskolan Arcada

Claes Bergh, studerande (Daniel Juselius, studerande)
Sofia Lindblom, studerande (Pär-Erik Sjöström, studerande)
Studentrepresentanterna har valts för mandatperioden 1.1.2018-31.12.2019.