Projekt 2015-2016

Un­der 2016

gjorde en magisterstuderande sin avhandling i samarbete med Labbet, på uppdrag av det europeiska forskningsprojektet RESCUE (projektansvarig Klas Backholm). Temat för avhandlingen är de utmaningar som sociala medier har medfört för olika typer av kriskommunikatörer. Du kan läsa avhandlingen på Helda.

Un­der 2015 och 2016

ordnades det kontinuerligt inom ramen för kurshelheten Computational Journalism (kursansvarig Carl-Gustav Lindén) undervisning i datajournalistik, analysteknik för data från Twitter och Facebook, samt analys av användarbeteende, robotjournalistik, drönar- och sensorjournalistik.

I oktober 2015

lärde the Guardians dataredaktör Helena Bengtsson ut hur man hanterar och analyserar stora datamängder.