Ett universitet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.

En docent kan delta i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av lärdomsprov samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.