En jämlik högskola

Soc&kom har som målsättning att alla i högskolan trivs och behandlas jämlikt och med respekt, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Soc&koms utser från personalen en förtroendeperson som är engagerad i jämlikhetsarbetet. Om du upplever diskriminering eller annat osakligt beteende vid högskolan, tveka då inte att ta kontakt. Du kan också kontakta högskolans studentförening StudOrg.

Kontaktperson

Harry Lunabba
rum 324
harry.lunabba@helsinki.fi
050-4160390

Mera information om universitetets jämlikhetsarbete finns i universitetets likabehandlingsplan. Vid universitetet verkar också många föreningar som arbetar för en öppen och jämlik universitetskultur. Du hittar dem på Helsingfors universitets studentkårs webbsida.