Vetenskapskommunikatör Simon Granroth

Simon Granroth studerade socialpsykologi och rättsvetenskap vid Soc&kom under åren 2015-2020. Vad hände sen? Idag jobbar han med sitt drömjobb som vetenskapskommunikatör vid Folkhälsans forskningscentrum.

Jag skrev min kandidatavhandling i socialpsykologi om posttraumatiskt stressyndrom och mental hälsa bland krishanteringsveteraner och asylsökande. Min kandidatavhandling inom rättsvetenskaps handlade om familjeåterförening och migrationsrätt. Min pro gradu behandlade moralpsykologi och politisk identitet.

Vad gjorde du då du blev färdig? 

Jag klev faktiskt in i arbetslivet innan jag blev färdig eftersom jag fick vänta lite med de sista kursvitsorden och betyget på grund av coronaläget. Men då jag var i slutskedet av graduskrivandet upplevde jag definitivt identitetskris och kände mig borttappad för vad som skulle hända sen och vad jag egentligen ville göra. Jag blev anställd innan jag blev klar och just nu sysslar jag med mitt drömjobb som vetenskapskommunikatör och planerar möjliga doktorsstudier för framtiden.

Exempel på jobb du har haft

Under studietiden arbetade jag som forskningsassistent på flertalet forskningsprojekt vid Helsingfors universitet, bland annat inom sociologi och journalistik, och så var jag kursassistent i några kurser för rättsvetenskap. Jag stortrivdes även på Försvarshögskolan ett gott tag. Där fick jag forska ganska självständigt inom ledarskap, pedagogik och moralpsykologi. Till slut skrev jag min pro gradu som ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Helsingfors universitet.

Berätta om ditt nuvarande jobb 

Som vetenskapskommunikatör vid Folkhälsans forskningscentrum ansvarar jag för planeringen och förverkligandet av forskningscentrets kommunikation i samarbete med Folkhälsans kommunikationsteam och forskningscentrets ledning. Arbetet är mångsidigt jag får arbeta dels journalistiskt och vetenskapligt, dels tekniskt och med marknadsföring. Hittills har jag läst och skrivit om forskningen som görs, intervjuat forskare, arbetat med webbsidor och sociala medier, producerat bild- och videomaterial och så leker vi med tanken att starta en vetenskapspodd. Tanken är att ha både material som är riktat till forskare, men även mer lättillgängliga produktioner som väcker intresse för vetenskap och vår forskning.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär? 

Mycket kretsar kring hur man lär sig att lära sig, utveckla och utvärdera sina egna arbetssätt och rutiner. Det som jag främst haft nytta av är ändå min vetenskapliga läskunnighet - att förstå och kritiskt kunna evaluera vad jag läser och dess sammanhang. De kontaktnätverk och relationer man etablerar kan också visa sig var mycket värdefulla.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom? 

Många nya vänskaper och perspektiv. Jag har stortrivts och älskat hela min studietid och är glad över att ha fått vara aktiv inom studielivet och föreningsverksamheten.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Socialpsykologernas ämnesförening Borderlines studieresor har varit absoluta höjdpunkter. Under min tid hann vi äventyra i Berlin, Prag och Budapest. Vi gick på många socialpsykologiskt relevanta studiebesök och äventyrseskapader som kunde ses som socialpsykologiska experiment i sig. Gemenskapen var alltid fenomenal. Alla de mysiga stunderna i StudOrg-rummet och på Think Corner kommer jag heller aldrig att glömma.

 

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?