Växa eller dö? Om politik och planering i krympande kommuner i Sverige

FORSKNINGSCAFÉ 16.2.2017 kl. 12.15.

Fil.Dr. Josefina Syssner är forskare och föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet. Som forskare har hon i första hand intresserat sig för de politiska frågor, strategier och processer som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum.

Just nu genomför hon en treårig studie om krympande kommuner i Sverige och Nederländerna, tillsammans med Gert-Jan Hospers från Twente Universitet. Hon leder också en treårig studie kring temat Förstärkt lokal attraktionskraft. Studien genomförs i tio kommuner i Sverige och finansieras av Tillväxtverket. Under Forskningscaféet presenterar hon också verksamheten vid Centrum för Kommunstrategiska Studier och diskuterar gärna samarbetsmöjligher.

Kaffe med tilltugg serveras. Välkomna med och diskutera!

Torsdag 16.2.2017, kl. 12.15, sal 210, Soc&kom, Snellmansgatan 12, Helsingfors