Vårens publik

Du som utexaminerats det här läsåret eller håller på att utexamineras denna vår kan nu anmäla dig till publiken på Soc&kom den 8.6.

Svenska social- och kommunalhögskolans publik hålls den 8.6 i festsalen i Soc&kom, Snellmansgatan 12. Du kan bjuda in högst fem personer.

Anmälan sker genom att fylla i detta formulär. Anmälningstiden slutar 28.5.

Grattis till din examen och välkommen till publiken!