Utrikesreporter Liselott Lindström

Liselott Lindström studerade journalistik och massmediekunskap vid Soc&kom 2007-2011. Dessutom studerade hon u-landsforskning och miljöstudier. Vad hände sen? Nu bor hon i Kenya och jobbar som Afrikastringer för finska Yle och SVT.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag fortsatte nästan genast med magisterstudier vid ett internationellt magisterprogram, Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation. Jag studerade först ett år i Danmark och sedan ett år i Wales, där specialiserade jag mig på konfliktjournalistik.

Exempel på jobb du har haft

Jag har jobbat många år på Svenska Yle där jag började som inrikesreporter och telegramredaktör på radion under mitt första studieår. Sedan jobbade jag som sportreporter en del och efter att jag blev färdig magister år 2013 mest med utrikesjournalistik och som nyhetsuppläsare på TV-nytt. Dessutom har jag jobbat ett halvt år i Uganda som informatör för Finlands flyktinghjälp. Sommaren 2017 jobbade jag ett halvt år på Sveriges radios Ekoredaktion i Stockholm som utrikesreporter, och efter det bestämde jag mig för att bli frilans. Det är det bästa beslutet jag fattat. 

Berätta om ditt nuvarande jobb

I mars i år flyttade jag till Kenya för att börja jobba som finska Yles stringer i Afrika, och i oktober skrev jag stringeravtal också med SVT. Jag fungerar i princip som korrespondent, men jobbar på frilansbasis, vilket ger både frihet och möjligheter. Det bästa är att jag får göra allting själv, från idéer till att hitta intervjuobjekt och forma hela berättelsen. Nu får jag allt mer också förfrågningar om specifika projekt och satsningar de önskar att jag deltar i med en vinkel från Afrika eller Kenya. Det blir en del resande också, eftersom jag har hela Afrika som bevakningsområde. I somras var jag till exempel i Zimbabwe och bevakade det historiska valet där både för Yle och SVT. Men det finns så mycket historier att berätta bara i Nairobi att jag aldrig är osysselsatt.  

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

På Soc&kom fick jag en bra grund i journalisthantverket och kontakter till arbetslivet. När det dessutom var möjligt att studera nästan vad som helst vid universitetet blev det en väldigt bra kombination. Via Soc&kom fick jag också åka utomlands och frilansa för första gången när jag var drygt tre månader i Tanzania via North-South-South utbytet, och det var det som cementerade mitt intresse för Afrika. Utan det hade jag säkert inte rest till Afrika flera rundor för att till slut få flytta hit som stringer.  

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Alla vänner och den gemenskap som fanns där både i det akademiska livet och i studielivet. Största delen av dem som är mina bästa vänner idag är från min tid vid Soc&kom.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Det måste väl vara när jag blev Årets Gulis år 2007.

 

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?