Unikt samarbete mellan Kommuntorget och Soc&kom

Första årets journalistikstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan har inom ramen av kursen Research, nyheter och intervju producerat ett mångsidigt material om invandring och invandrare för Kommunförbundets nätpublikation Kommuntorget.

Camilla Berggren som håller kursen, säger att det är unikt att så färska studerande blir utkastade i riktiga journalistrollen med en riktig beställare.

– De har rest omkring till andra orter och gjort intervjuer och förutom text också producerat video, berättar Berggren.

Linda Grönqvist som är projektledare för Kommuntorget, säger att temat på artiklarna passar bra in på Kommuntorget. Till exempel handlar den första texten med video om invandrare och kommunalvalet.

– Det är teman som vi oberoende skulle skriva om, säger Grönqvist.

I den första artikeln intervjuas Veronica Kalhori, Nasima Razmyar och Zafar Ahmed av journalistikstuderandena Tony Pohjolainen, Charlotte Lindberg och Marcus Carlsten.

Bekanta dig med med Kommuntorget.