Studier i socialt arbete ger verktyg att arbeta för ett gott ändamål
Ira Niemistö studerar socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Niemistös favoritämnen i gymnasiet var psykologi och samhällslära. Hon funderade jättelänge kring vad hon skulle studera. Innan hon hörde om Soc&kom visste hon inte att det var möjligt att studera någonting som kombinerade dessa två ämnen.

När Ira Niemistö hörde att Soc&kom erbjuder socialt arbete som en studieinriktning blev hon glad. Nu hade hon hittat en studieinriktning som kombinerar samhälleliga frågor med fokus på människan och som leder till att man kan hjälpa människor som har det sämre ställt. På Soc&kom har hon dessutom kunnat välja flera kurser från andra fakulteter vid Helsingfors universitet.

– Jag sökte till Soc&kom som första alternativ, men tyckte även att vuxenpedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet verkade intressant. Då man studerar på Soc&kom kan man välja kurser från andra fakulteter inom universitetet ganska fritt, det är en stor fördel, säger Niemistö.

När Niemistö inledde sina studier närmare två år sedan hade hon ingen klar uppfattning om vad socialt arbete är. Till en början var hon säker på att hon vill jobba inom barnskyddet med barn som har det jobbigt. Nu en bit in i studierna har hon också börjat intressera sig för socialpolitik.

– I studierna bekantar vi oss med frågor som varifrån pengarna till olika samhällsfunktioner kommer och hur olika områden prioriteras. De frågorna är intressanta. Man får en inblick i hur hela systemet egentligen fungerar. Jag börjar inse att det är svårt att vara en del av systemet om man inte vet hur det fungerar. Från att ha tänkt på detaljer har jag nu fått verktyg för att börja förstå de bredare helheterna fastän individnivån nog intresserar mig fortfarande, berättar Niemistö.

Intresset för samhälleliga frågor har funnits från tidigare.

– Jag har alltid varit politiskt intresserad. Helt från intet har intresset för de här frågorna inte uppstått.

Niemistö har klart för sig att hon ska fortsätta med magistersstudier efter att hon avlagt kandidatexamen. Ingenting är helt fastspikat men det finns en preliminär plan.

– Det skulle vara fint att börja jobba med socialarbete redan vid sidan av magisterstudierna, säger Niemistö.

För tillfället är Niemistö intresserad av att lära sig om samhället så brett som möjligt. Hon skulle gärna jobba inom rusmedels- och mentalhälsotjänster i framtiden. Senare i karriären hoppas hon kunna jobba med förvaltnings- och utvecklingsuppgifter inom den sociala branschen.