Studie: Offentlighetslagen tillämpas godtyckligt

Tillämpningen av offentlighetsprincipen har aktualiserats i och med nyhetsrapportering om att Finlands riksdag inte lämnar ut sina besökarlistor. En studie vid Soc&kom påvisar ministeriernas godtycklighet i tillämpandet av offentlighetslagen.

Svenska Yle och Helsingin Sanomat har på senaste tiden skrivit om att riksdagen inte lämnar ut besökarlistor, trots att Högsta förvaltningsdomstolen ifjol beslöt att de är offentliga.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet publicerar nu en studie från 2014 om tillämpningen av offentlighetsprincipen i Finland och Sverige. Alexander Ugglas studie Dolda data – Offentlighetsprincipen tillämpad på datajournalistik i Finland och Sverige ger fortfarande aktuell information om hur offentlighetsprincipen tillämpas.

Studien består av ett experiment med tolv myndigheter i Finland: riksdagens kansli och elva ministerier. Resultaten visar att Finlands riksdag hemlighöll besöksuppgifterna och bara två av elva ministerier offentliggjorde dem. 

Experimentet visade att myndigheterna motiverade sekretessen kring samma datamaterial på olika sätt. Ett av de negativa besluten överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som upphävde sekretessbeslutet.

Studien från 2014 är publicerad under Svenska social- och kommunalhögskolans publikationsserie Notat.