Stimulerande med massivt forskningsprojekt om ojämlikhet

Svenska social och -kommunalhögskolan är med i ett stort forskningskonsortium som med miljonfinansiering ska utforska olika aspekter av ojämlikhetsutveckling. Ett av målen är att erbjuda verktyg för politiskt beslutsfattande i framtiden. Därtill är projektet en unik möjlighet att vetenskapligt granska följderna av de stora socialpolitiska reformer som nu pågår.

Forskningskonsortiet Tackling Inequalities in Time of Austerity är ett jättelikt samarbete mellan ett tiotal högskolor och institutioner i Finland och Stockholm. Projektet, som koordineras av Åbo universitet, är veterligen det största inom socialvetenskaper som utförts i Finland.

– Det är väldigt stimulerande att tillhöra ett såhär stort forskarnätverk. Tidigare har samarbetet varit mer splittrat, säger Helena Blomberg-Kroll, professor i socialpolitik, särskilt socialt arbete vid Soc&kom.
 
Projektet granskar hur ojämlikhet utvecklas och vilken inverkan bakomliggande samhälleliga mekanismer har. Forskningen är uppdelad i fem olika delområden. Blomberg-Kroll leder biten som fokuserar på ojämlikhetsutvecklingens politiska dimensioner. Det innebär att studera politiska diskurser kring olika socialpolitiska åtgärder samt att granska kopplingar mellan värderingar, politik och ekonomi. Speciell fokus kommer att ligga på reformer som berör både socialt arbete och socialskydd.

–  Jag tror orsaken till att vi har den rollen beror på den profil Soc&kom har. Här är socialpolitik och socialt arbete naturligt samspelta både i forskningen och i undervisningen, säger hon.

Satsning på samhällelig relevans

Projektet startade i maj 2015 och pågår åtminstone fram till december nästa år. Med tanke på forskningsområdet är tidpunkten unik.

– Det pågår väldigt stora och intressanta socialpolitiska reformer för tillfället. Bland annat kommer Finland att experimentera med så kallad grundinkomst, vilket har väckt uppmärksamhet också internationellt, förklarar Blomberg-Kroll.

Projektet beviljades 4,5 miljoner euro av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Det är frågan om en ny finansieringsform där syftet är att öka forskningsresultatens samhälleliga betydelse och lyfta fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Från Soc&kom är också universitetslektor Christian Kroll med i konsortiet. Han är nöjd över att man satsar på att göra forskningen synlig. Enligt Kroll är det viktigt att resultaten beaktas i politiskt beslutsfattande.

– Vi vill nå en bredare publik än bara yrkesforskare. Till exempel ska politiker kunna ta del av informationen också under processens gång.

För att uppnå detta mål har man bland annat anställt en informatör som fungerar som en länk mellan dem som producerar forskningen och dem som utnyttjar den.

– Vår förhoppning är att resultaten bidrar till förståelse om vad reformerna leder till och samtidigt erbjuder verktyg till att vid behov reformera vidare, säger Kroll.

– Så är det nog rent forskningsmässigt också väldigt spännande att få möjlighet att forska i så här stora frågor, tillägger han.

Mer information om forskningen kan hittas på konsortiets webbplats http://blogit.utu.fi/tita/.