Stefan Sjöblom och Henrika Zilliacus-Tikkanen tilldelas utmärkelsetecken

Republikens president Sauli Niinistö har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar beslutat om att den 6.12.2016 tilldela utmärkelsetecken åt förtjänta finska medborgare.

Professor Stefan Sjöblom tilldelas Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden och universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen tilldelas Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden.

Sjöblom är professor i kommunalförvaltning samt prorektor och Zilliacus-Tikkanen är universitetslektor i journalistik samt prorektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

− Visst är det alltid roligt när det arbete man gör uppskattas, säger Sjöblom. Sedan är det ju så i den akademiska branschen att det mesta man åstadkommer är beroende av att man får arbeta i en fin miljö. Det har Soc&kom alltid varit men jag tycker styrkan har märkts särskilt tydligt i de stora förändringar och reformer som hela tiden pågår både vid Soc&kom och i universitetsvärlden i största allmänhet.

Totalt tilldelas 37 anställda vid Helsingfors universitet utmärkelsetecken.