Staffan Himmelroos ny docent i statskunskap

Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson har 22.6.2017 beviljat Staffan Himmelroos titeln docent i statskunskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Himmelroos är politices doktor och forskardoktor vid Åbo Akademi.

Staffan Himmelroos disputerade år 2012 vid Åbo Akademi med avhandlingen Det demokratiska samtalet – en studie av deliberativ demokrati i ett medborgarforum. I avhandlingen undersökte Himmelroos potentialen hos demokratiska medborgarsamtal, dvs. i vilken mån åsikter och beslut kan formas av ett utbyte av åsikter och information mellan medborgare.

Himmelroos forskningsintressen ligger inom forskningsfälten demokratiteori och politiskt beteende. För tillfället är han forskardoktor vid institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och arbetar med projektet Demokrati och förnuft – en studie av deliberativa normer och kognitiv bias i två experimentella miljöer, som finansierats av Finlands Akademi.

Svenska social- och kommunalhögskolans docenter