Specialplanerare Säde Pitkänen

Säde Pitkänen har studerat både rättsvetenskap och sociologi vid Soc&kom 2002-2006. Vad hände sen? Idag är hon specialplanerare vid social- och hälsovårdsverket vid Helsingfors stad.

 

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Efter kandidatexamen flyttade jag till Åbo och studerade där till politices magister med offentlig rätt som huvudämne. Sedan fortsatte jag jobba en tid på ett försäkringsbolag där jag sommarjobbat de sista studieåren.

Exempel på jobb du har haft

Under studietiden jobbade jag främst inom socialförsäkringssektorn. Utöver det har jag till exempel jobbat med projektuppgifter på privata sidan och med lärarvikariat inom högstadium och gymnasium. Före jag kom till Helsingfors stad år 2013 var min första kontakt med den kommunala sektorn i Vanda, där jag koordinerade stadens arbete inom frågor gällande delaktighet, närdemokrati och svenska service.

Berätta om ditt nuvarande jobb

I mitt nuvarande jobb har jag en mångsidig arbetsbild som också uppdateras lite grann hela tiden då både stadens organisation och social- och hälsovårdssektorn har stora förändringar på gång. En viktig helhet är uppgifter med utvecklande av och stöd för svenskspråkig social- och hälsovårdsservice. I den rollen är jag också medlem i Finlandssvenska kompetenscentrets och Mathilda Wrede-institutets styrelser, och därigenom fortsätter samarbetet med Soc&Kom även nu efter studietiden. Utöver svenska ärenden jobbar jag med utveckling av vår förvaltning och så småningom kommer uppgifterna säkert att omfatta allt mer förberedande arbete inför social- och hälsovårdsreformen.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

En stor nytta med en samhällsvetenskaplig utbildning är att man utöver sakkunskap inom sitt eget specialiseringsområde lär sig att greppa och analysera frågor ur ett helhetsperspektiv. Personligen upplever jag att det är en väldigt värdefull förmåga oavsett vad man jobbar med. Sedan tycker jag att både sociologin och rättsvetenskapen ger en mycket bra grund för sakkunnigposter inom offentliga sektorn, så med facit i hand var det en lyckad kombination. De nätverk man får via universitetet är också viktiga. För att inte tala om glädjen att träffa gamla studiekompisar på olika hörn i arbetslivet nuförtiden.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Utöver en bra utbildning är det säkert de goda kontakter och de vänner jag lärt känna där.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Till de bästa minnena hör nog de studiebesök och resor vi gjorde med sociologernas ämnesförening Habitus.

Vad hände sen? Alumner berättar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?