Soc&koms styrelse för 2018-2021 är vald

Sammansättningen av Svenska social- och kommunalhögskolans styrelse för 2018-2021 är nu klar. VD Stefan Mutanen och utvecklingschef Annika Forsander är externa medlemmar.

Soc&koms styrelse valde de externa medlemmarna 12.12.2017. De interna medlemmarna valdes med sämjoval i november. Statsvetenskapliga fakulteten utsåg 21.12.2017 sin representant till styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Ordförande:
Rektor Mirjam Kalland

Externa medlemmar:
(personlig suppleant inom parentes)
Stefan Mutanen, Folkhälsan (Georg Henrik Wrede, Undervisnings- och kulturministeriet)
Annika Forsander, Arbets- och näringsministeriet (Tuomas Martikainen, Migrationsinstitutet)

Gruppen högskolans professorer:
Helena Blomberg-Kroll
Jaana Hujanen
Stefan Sjöblom
Gruppsuppleanter: Jan-Erik Lönnqvist, Elina Oinas

Gruppen övriga lärare och forskare samt övrig personal vid högskolan och personalen i Universitetsservice lokala team vid högskolan:
Sofia Heikel-Virkkunen (Christa Liukas)
Harry Lunabba (Sebastian Godenhjelm)
Beata Segercrantz (Kenneth Sillander)

Gruppen studerande:
Irene Henriksson (Tua Heimbürger)
Stefanie Lindroos (Titus Wahlgren)
Alex Thilman (Ariel Roos)

Statsvetenskapliga fakultetens representant:
Marjaana Seppänen (Åsa von Schoultz)

Studentrepresentanterna valdes för perioden 2018-2019.