Soc&koms popularitet stadig – 584 sökande valde kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades 30 mars 2023.

Antalet ansökningar till Svenska social- och kommunalhögskolans kandidatprogram i samhällsvetenskaper sjönk lite från föregående år. I år hade programmet 584 sökande, jämfört med 611 år 2022.  

Till ansökningsmålet samhällsvetenskaper ökade ändå antalet sökande, men till socialt arbete minskade det. Det här kan bero på att Soc&kom i fjol hade en ansökning till socialt arbete i Vasa, vilket inte finns i år. 

– Vi är glada över att antalet ansökningar till vårt bredare sökmål samhällsvetenskaper ökade och att intresset att studera hos oss är stort överlag, säger prorektor Anna Henning med ansvar för undervisningsfrågor. 

Kandidatprogrammet hade två ansökningsmål i år; ett brett ansökningsmål i samhällsvetenskaper i Helsingfors och ett ansökningsmål i socialt arbete i Helsingfors.  

Ansökningsmålet samhällsvetenskaper fick 487 ansökningar (432 år 2022) och socialt arbete i Helsingfors 97 ansökningar (115 år 2022).  

– Ifjol hade vi en helt ny antagning till socialt arbete i Vasa, vilket förstås medförde en hel del tilläggssatsningar på marknadsföringen av just socialt arbete. Kanske bidrog det till att antalet ansökningar steg också i Helsingfors i socialt arbete senaste år och att det är en delförklaring till ett lite minskat antal sökande i år, säger Henning.