Soc&koms nya podd erbjuder en djupdykning i aktuella samhällsfrågor

Svenska social- och kommunalhögskolan ger idag ut sin nya podcastserie Forskarsamtal. Genom relevant forskning och mångsidiga perspektiv ger podden lyssnarna nya synvinklar på det som sker i vårt samhälle. Lanseringen av podden utgör ett startskott för firandet av högskolans 80-årsjubileum.

–  Vid Soc&kom jobbar många av Finlands mest framstående samhällsvetare och det är viktigt att vi kan bidra till en större förståelse för samhälleliga fenomen – också på svenska. Podden är ett bra sätt att nå ut till en större allmänhet med den forskning och det kunnande som finns vid högskolan, säger Jenny Stenberg-Sirén, prorektor för samhällelig växelverkan.  

I podcastserien samlas forskare med anknytning till Soc&komför att diskutera sin forskning som berör aktuella samhällsfrågor. Ämnen som tas upp är bland annat politikens polarisering, ChatGPT och AI:s betydelse för medierna, trender i det offentliga beslutsfattandet och alternativa röster i mediefältet.  

– Flera av avsnitten som publiceras nu berör forskning om val, politiska åsikter och konspirationsteorier och är därför ytterst aktuella, säger Stenberg-Sirén. 

Forskarsamtal är Svenska social- och kommunalhögskolans första podcastserie som görs kollektivt av forskarna och lärarna vid högskolan. I vår kommer åtminstone fyra avsnitt att publiceras och målet är att ge ut minst fyra avsnitt per termin. Poddserien är flerspråkig och avsnitten kan vara på svenska, engelska eller finska.

80 år av samhällsvetenskaplig utbildning på svenska 

I år är det 80 år sedan Svenska social- och kommunalhögskolan grundades. För att fira högskolans 80-åriga historia och dess betydelse som ett framstående svenskspråkigt centrum för samhällsvetenskaplig utbildning och forskning i Finland, kommer vi under årets lopp att lyfta fram olika satsningar som görs vid högskolan.  

Själva jubileumsfestligheterna sker på hösten och då ges också en historik ut i samarbete med alumnföreningen Soc&koms vänner. 

 

Mera information: 

Prorektor för samhälleligväxelverkan Jenny Stenberg-Sirén 

040-5782415 

jenny.stenberg-siren@helsinki.fi