Soc&kom söker ny rektor

Svenska social- och kommunalhögskolan anställer en rektor för perioden 1.8.2018–31.12.2022.

Rektorn leder högskolans verksamhet och ansvarar för att verksamheten är effektiv och resultatrik samt att högskolan utvecklas i enlighet med de strategiska riktlinjerna för Helsingfors universitet och högskolan. Rektorn ansvarar också för högskolans ekonomi och personalfrågor samt antar studerandena till högskolan. Rektorn fungerar som ordförande för högskolans styrelse och handlägger och avgör ärenden som gäller högskolans allmänna förvaltning.

Läs mer här och ansök senast 30.5.2018.