Soc&kom rekryterar ny rektor

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet söker en rektor för perioden 1.8.2024-31.12.2027.

Soc&kom har inlett processen med att rekrytera en ny rektor.

Rektorn har som uppgift att leda Finlands största svenskspråkiga samhällsvetenskapliga enhet. Rektorn leder högskolans verksamhet och ansvarar för att verksamheten är effektiv och resultatrik samt att högskolan utvecklas i enlighet med de strategiska riktlinjerna för Helsingfors universitet och högskolan. Rektorn ansvarar också för högskolans ekonomi och personalfrågor. Rektorn fungerar som ordförande för högskolans styrelse och handlägger och avgör ärenden som gäller högskolans allmänna förvaltning.

Läs mer om jobbet och sök senast 29.4.2024.