Soc&kom ordnar debatt om vårdförslaget

Soc&kom och Finlands Svenska Socialförbund bjuder in till diskussion om lagförslaget till vårdlandskap måndagen den 7 september.

Regeringen skickade sitt förslag till vårdreform på remiss i juni och väntar sig svar av remissinstanserna senast den 25 september. Därför är det på sin plats att de svenskspråkiga remissinstanserna nu tillsammans diskuterar hur man ska svara. Målet med diskussionen är att erbjuda stöd och nya infallsvinklar till aktörerna som ska ge sina utlåtanden till förslaget.

– Vi hoppas kunna lyfta diskussionen till en ny nivå där forskare och vetenskap tas med i större utsträckning och där de också tar sin roll i det hela. Vi vill se en dialog mellan forskningen och de som dagligen arbetar med dessa frågor i sitt arbete, säger Soc&koms rektor Johan Bärlund.

Diskussionen riktar sig främst till aktörer inom den sociala sektorn med en svensk- samt tvåspråkig infallsvinkel.

Inledningsvis hör vi Sami Uotinen som är ledande jurist på Finlands Kommunförbund, därefter förberedda kommentarer av Soc&kom:s rektor Johan Bärlund och Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

– ­I lagförslaget står den sociala sidan utan vidare i skymundan av hälso- och sjukvården. Bland annat saknas exempel och centrala arbetsredskap. Integrationen är viktig och det behövs nu mer för att få den att fungera. Också i dag finns det bestämmelser om samarbete, men tyvärr verkar få känna till dem, säger Ulrika Krook som är universitetslärare i rättsvetenskap vid Soc&kom.

Frågor som närmare tas upp under diskussionen är bland annat hur den sociala sektorns roll kan stärkas? Vilka förbättringar eller tillägg behövs för att den sociala sektorns expertis, utbildning och forskning samt erfarenhet kommer att utnyttjas och används på ett förnuftigt och effektivt sätt också efter reformen?

Diskussionen genomförs digitalt via Zoom måndagen den 7 september kl. 10–12. Länken kommer att skickas till deltagarna.

Anmälan: Kontaktchef Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi senast måndagen den 7 september kl. 8.30