Soc&kom möter utbildningsreformen med lärartutorer

Den första utbildningen av lärartutorer har kört igång vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Lärartutorerna ska bland annat hjälpa de nya studenterna att hitta sin väg i det nya utbildningsprogrammet och stöda byggandet av en studieidentitet.

Den allra första utbildningen av lärartutorer körde igång med en gemensam förmiddag med studenttutorerna. Både student- och lärartutorerna utbildas till sina uppdrag under ett antal tillfällen under våren och just innan höstterminen kör igång och gulnäbbarna anländer.

Orsakerna till att högskolan vid sidan om studenttutorer från och med i år också har lärartutorer är många. En av Helsingfors universitets strategiska tyngdpunkter är ”studenten i fokus” och detta är ett sätt för högskolan att verkställa strategin. En annan given orsak är utbildningsreformen och det nya kandidatprogrammet som följaktligen inleds i höst.

­– Lärartutorer är extra viktiga i detta brytningsskede, men tanken är att vi fortsätter ha lärartutorer också framöver, säger Soc&koms rektor Mirjam Kalland. Kalland har planerat tutorutbildningen tillsammans med Monica Londen, som är pedagogisk universitetslektor, och med Anna Henning-Lindblom, universitetslektor i socialpsykologi och ledare för det nya kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Skräddarsydda studier

Höstens gulnäbbar har för första gången sökt in till ett kandidatprogram i samhällsvetenskaper som omfattar alla studier vid Soc&kom. Under första året bekantar sig de nya studenterna med de olika vetenskapsområdena och väljer sedan vilket ämne de vill fördjupa sig i.

– Eftersom den nya studenten inte längre har ett givet huvudämne och därigenom en färdig grupp att identifiera sig med, krävs det extra mycket stöd från medstuderande och lärare, säger Kalland.

Medan studenttutorer vägleder gulnäbbarna i praktiska frågor så som var man får kopieringskort och var man äter lunch, introducerar till studielivet och jobbar på samhörigheten, hjälper lärartutorerna i frågor som gäller själva studierna. I praktiken innebär detta att lärartutorerna är närvarande under vissa programpunkter under introduktionsveckan, finns tillgängliga för gulnäbbsgruppen under det första studieåret, håller individuella samtal om studieplaneringen och ordnar gruppträffar några gånger per termin under det första studieåret. Lärartutorn stöder studenten i att hitta sin egen väg samt lämpliga ämneskombinationer.

Gemensamt ansvar för både lärar- och studenttutorer är att stöda de nya studenterna i uppbyggandet av den egna studie- och akademiska identiteten, att skapa anknytning till utbildningsprogrammet och högskolan samt stöda gruppbildningen och samhörigheten.