Soc&kom-dagen: Det nya sociala
Vi bjuder till diskussion om socialvetenskapernas relevans i samhällsutvecklingen på Soc&kom-dagen torsdagen 8 november.

Det har diskuterats att det sociala försvagas i ett allt mer individinriktat samhälle som betonar konkurrens och individers ansvar. Samtidigt får det sociala också nya betydelser. Sociala medier utmanar traditionella medier, inom näringslivet efterlyses socialt ansvar och sociala innovationer skapar nya förväntningar på såväl privata och offentliga institutioner. Hur ser det sociala ut i framtidens samhälle?

Vi bjuder till diskussion om socialvetenskapernas relevans i samhällsutvecklingen.

Diskussionsinlägg:

Det individuella och det sociala på arbetsmarknaden
Johannes Kananen, universitetslektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Socialt ansvar och social hållbarhet i näringslivet
Pia Polsa, universitetslektor vid Hanken Svenska handelshögskolan

Socialvetenskaper i mångvetenskapliga forskningsprojekt - Vad gör sociologer i läkemedlesforskning?
Elina Oinas, professor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

 

Evenemanget är fullt och anmälningen stängd.