Soc&kom-dagen: Det nya sociala

Vi bjuder till diskussion om socialvetenskapernas relevans i samhällsutvecklingen på Soc&kom-dagen torsdagen 8 november.

Det har diskuterats att det sociala försvagas i ett allt mer individinriktat samhälle som betonar konkurrens och individers ansvar. Samtidigt får det sociala också nya betydelser. Sociala medier utmanar traditionella medier, inom näringslivet efterlyses socialt ansvar och sociala innovationer skapar nya förväntningar på såväl privata och offentliga institutioner. Hur ser det sociala ut i framtidens samhälle?

Vi bjuder till diskussion om socialvetenskapernas relevans i samhällsutvecklingen.

Diskussionsinlägg:

Det individuella och det sociala på arbetsmarknaden
Johannes Kananen, universitetslektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Socialt ansvar och social hållbarhet i näringslivet
Pia Polsa, universitetslektor vid Hanken Svenska handelshögskolan

Socialvetenskaper i mångvetenskapliga forskningsprojekt - Vad gör sociologer i läkemedlesforskning?
Elina Oinas, professor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

 

Evenemanget är fullt och anmälningen stängd.

Soc&kom 75 år

Välkommen att fira Soc&kom 75 år på Soc&kom-dagen torsdagen 8 november 2018.

Seminariet Det nya sociala kl. 16-18 i Festsalen.

Servering och musik kl. 18-21.30.

Innan seminariet bjuds det på mingel och bubbel i Soc&koms aula börjandes kl. 15.15 då man kan ta del av rektor emeritus Tom Sandlunds anförande: ”Soc&koms samhällsuppdrag – en bakgrundsteckning och några tankar om framtiden”.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata 3)

#sockom75 #wearesockom