Soc&kom-dagen: Är alla åsikter lika värda?

Alla människor är lika värda. Men en del politiker hävdar att också alla åsikter är lika värda. Soc&kom-dagen ägnas i år åt att reflektera över åsikters relation till fakta och etik, samt över närvaron eller frånvaron av en övergripande moralisk ordning.

Välkommen till årets Soc&kom-dag torsdagen 16 november kl. 16.00. Soc&kom-dagen 2017 arrangeras av Svenska social- och kommunalhögskolan och alumnföreningen Soc&koms vänner.

Program

Hälsning - rektor Mirjam Kalland

Kan något vara sant bara för mig?

Docent i filosofi Camilla Kronqvist

Vems åsikter väger mest?

Professor i etniska relationer Suvi Keskinen

Den falska balansen

Universitetslektor i medieetik och medieforskning Mats Bergman

Är allt tillåtet att sägas, förutom det som är förbjudet?

Riksdagsledamot Eva Biaudet

Diskussion

Servering

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata 3)