Socialarbetare Mikael Hästö

Mikael Hästö studerade socialt arbete med biämnen i sociologi och socialpolitik vid Soc&kom 2007-2010. Vad hände sen? Nu jobbar han med vuxensocialarbete vid Helsingfors stad, det vill säga med över 30-åriga helsingforsare.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Efter att jag avlagt min kandidatavhandling fortsatte jag direkt med studier på magisternivå.

Exempel på jobb du har haft

Jag har vid sidan om studierna eller under pauser från studierna vikarierat som socialarbetare i både ungas och äldres team i Helsingfors. Jag har även avlagt ett kort vikariat på Tölö sjukhus som socialarbetare. Tidigare jobbade jag som handledare vid Vanda stad vid tjänsterna för bostadslösa missbrukarklienter, med missbrukarrehabilitering vid Hietalinna-yhteisö i Helsingfors, som sommarjobbare i Vanda och som praktikant vid Hietalinna. Under studietiden jobbade jag som väktare på ett varuhus, vilket lämpade sig bra som deltidsarbete för en studerande.

Vid samma tider som jag blev färdig politices magister från universitetet började jag jobba vid Servicecentret för arbetskraft Duuri, som senare ändrade namn till Helsingfors TYP. TYP är en samservice som består av arbets- och näringsbyråns samt kommunernas tjänster och finns till för arbetslösa personer med större behov för stödtjänster än de flesta arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. På TYP jobbade jag som socialarbetare i de ungas team med under 30-åringar.    

Berätta om ditt nuvarande jobb

Arbetet som socialarbetare handlar i första hand om att möta människor. I andra hand handlar det om en massa nätverksarbete inklusive kontakter åt många olika håll samt tjänstemannasamarbete. Tyvärr omfattar ett system som vårt också en massa onödig byråkrati. I och med flytten av basutkomststödet till FPA 2017 har vuxensocialarbetet ändå fått en briljant chans att ta sin plats och visa sin vikt för kommunens invånare. Socialt arbete med vuxna i Helsingfors håller delvis fortfarande på att utforma sig och med tiden kommer en klarare bild att skapas över vad socialt arbete är. Men i grund och botten handlar det, och har alltid handlat om, att möta personer i utsatta situationer.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Som jag ser det är teoretiska grundkunskaper om ett ämne en bra grund som man kan bygga vidare på senare. Praktiskt ser jag praktikperioden som den absolut mest givande studiehelheten på Soc&kom vad kommer till förberedande för arbetslivet. Faktum är att man i praktiken utvecklar största delen av sina egentliga kunskaper under arbetet, eftersom inga studier kan förbereda en människa till att vara duktig på att möta en annan person. Samtidigt tror jag starkt på att studierna har en allmänbildande och teoribildande funktion att bidra med gällande en persons mognadsprocess. Jag är övertygad om att mognande skett såväl i privata livet i form av (livs-)erfarenhet som under studierna i form av kunskap.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Studietiden vid Soc&kom var den bästa tiden i mitt liv. Den allmänna mentaliteten på Soc&kom var då jag började där att alla godkänns sådana som de är och ingen blir diskriminerad. Den mentaliteten har jag haft genom hela mitt liv, men man kan väl säga att tiden på Soc&kom stärkt den ännu mer. Soc&kom erbjöd mig en ypperlig aren att växa från ungdom till vuxen. Det viktigaste jag tagit med mig från Soc&kom är nog min personlighet som förstärkts ytterligare under studierna.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Festerna, så klart. Både med StudOrg och Octavia och övriga ämnesföreningar samt mindre officiella samvaron med härliga typer. Grundandet av ämnesföreningen Octavia är också ett av de bästa studieminnena.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?