Sexualterapeut Suss Åhman

Suss Åhman studerade socialpsykologi och socialt arbete vid Soc&kom 1994-2003. Vad hände sen? I dag jobbar hon som sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Då hade jag parallellt med studierna vid Soc&kom utbildat mig till sexualterapeut, så jag jobbade deltid på Kvinnoförbundet med ett flickprojekt och frilansade på deltid och föreläste om sexualitet i skolor.

Exempel på jobb du har haft

Jag har tidigare jobbat på Svenska Kvinnoförbundet, Grani Närhjälp och Folkhälsans barnhem.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Mitt jobb är jätteroligt och varierande, jag får väldigt långt själv besluta om innehållet. Jag föreläser mycket och drar kurser, gör olika slags material, är med i massmedia, sitter i nätverk och arbetsgrupper och konsulteras i olika frågor kring sexualitet. Jag får jobba med allt från småbarn och tonåringar till gravida och seniorer.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Studierna gav mig en bred bild av vad det innebär att vara människa, kunskaper om hur människor i grupp och sociala relationer fungerar och vilka utmaningar som finns. Studierna gav mig också nyfikenhet på olika ämnen och ett brett kontaktnät.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

En starkare social kompetens, förmåga att arbeta i grupp och framför allt mod att ta mig an olika uppgifter som jag inte kan från början. Aktiviteten i StudOrg var väldigt värdefull!

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Året 1996 då jag var ordförande för StudOrg, utmanande och otroligt roligt! Jag minns speciellt då jag kockade rengryta för 200 personer till en lappländsk sits, tog ett recept för fyra personer från en kokbok och multiplicerade mängden med 50, fick köpa en hel korg öl och hälla i för att smaksätta grytan. Och årsfesten då vi beslöt att ha lågt pris för att få med så många som möjligt och vi bland annat gjorde reklam genom att låna skyltdockor som vi klädde i absurda dräkter och ställde ut i allt från trappan till toaletterna på Soc&kom. 250 deltagare fick vi, så det lönade sig!

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?