Sex personer sökte rektorstjänsten

Ansökningstiden till rektorstjänsten vid Soc&kom gick ut igår. Positionen lockade sex sökande.

Tjänsten som rektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har sökts av sex personer. De sökande är Johan Bärlund, Sebastian Godenhjelm, Lars Lundsten, Hertta Vuorenmaa och Jan Wickman. En person har önskat att hens namn inte offentliggörs vid detta tillfälle. 

Målet är att styrelsen väljer ny rektor inom juni.

Rektorn väljs för perioden 1.8.2024–31.12.2027. Nuvarande rektor, Tuomas Martikainen, börjar i augusti som professor i religionsvetenskap vid Åbo universitet.

Eventuella frågor kan riktas till styrelsens vice ordförande Beata Segercrantz (tfn 050 4488832beata.segercrantz@helsinki.fi). 
Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av personalchef Hannamari Helander (tfn 029 4122878, hannamari.helander@helsinki.fi).