Samarbete med Nya Zeeland fördjupas

Svenska social- och kommunalhögskolan fick igen finansiering av mobilitetsprogrammet Erasmus+Global, den här gången en större summa än tidigare. I och med det kan samarbetet med Canterbury universitet i Christchurch, Nya Zeeland fördjupas. Nu kan även lärarna ansöka om att åka på utbyte. Erasmus+Global-programmet är ett utvidgat Erasmus-program som möjliggör utbyte utanför Europa.

Under höstterminen studerar socialpsykologistuderande Stella Klockars vid Canterbury universitet. Det här är möjligt tackvare Soc&koms det ekonomiska stöd högskolan fick i föregående programperiod av Erasmus+Global. Stella kommer under månaderna i Nya Zeeland att läsa sitt biämne sociologi. Hennes första val var England ända tills hon fick höra om Nya Zeeland. Det hade varit hennes dröm att åka till Nya Zeeland eller Australien.

Stella är den första från Helsingfors universitet som åker ut med Erasmus+Global-pengar, tidigare har det genom programmet bara kommit studerande till Helsingfors.

Konkurrensen om pengarna är hård med sju gånger så stor ansökning som utdelning. Trots det fick Soc&kom nästan en femtedel av hela landets Erasmus+Global-finansiering.

– I höst kommer en nyzeeländare till Helsingfors för att studera kommunikation, berättar AnneSophie Hokkanen, mobilitetsexpert med ansvar för Soc&koms Erasmus+Global-program.

Äventyr

Stella Klockars studerar sociologi i Nya Zeeland hösten 2016. Bild: Mats Engblom.