Riksdagsledamot Antti Kaikkonen

Antti Kaikkonen började studera offentlig förvaltning vid Soc&kom på 1990-talet. Vad hände sen? Nu är han riksdagsledamot och ordförande för Centerns riksdagsgrupp.

Jag började mina studier i slutet av 1990-talet, men jag prioriterade hobbyer och arbete för en lång tid. Jag blev färdig med min kandidatexamen från Soc&kom år 2014. Det var en festdag!

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag fortsatte på den inslagna vägen och är ännu riksdagsledamot. Jag har nog besökt statsvetenskapliga fakulteten och förhandlat om hur jag kan fortsätta mina studier, men jag måste avvakta till ett gynnsammare tillfälle.

Exempel på jobb du har haft

Jag blev riksdagsledamot när jag var 29 år gammal. Dessförinnan var jag Centerungas ordförande i fyra år. Jag har också arbetat som riksdagsassisten, journalist och lärarvikarie.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Som ordförande för ett regeringspartis riksdagsgrupp är jag aktivt med i mycket. Jag jobbar med alla sorters politiska frågor. Ibland får man en känsla att man till och med kan vara med och påverka något. Det finns jättemycket att göra, men samtidigt är det jätteintressant.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Studierna hjälpte att kunna närma sig politiken på ett teoretiskt sätt, vilket är en bra motvikt till praktiken inom politiken. Det breddar på det egna tänkandet.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Min svenska blev väl starkare. Den är nog inte så fruktansvärt stark ännu, så jag är antagligen tvungen att delta i en språkkurs igen.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Alla trevliga bekantskaper med studenter och lärare. Den längsta vänskapen knöt jag antagligen med husets långvariga vaktmästare!

Vad hände sen? Alumner berättar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?