Riksdagsassistent Crista Grönroos

Crista Grönroos studerade statskunskap med förvaltning vid Soc&kom åren 2010–2014. Vad hände sen? Idag jobbar hon som riksdagsassistent för Anders Adlercreutz och omsätter nu i praktiken den teori som hon lärde sig under studierna.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Direkt efter att jag skrivit färdigt min kandidatavhandling våren 2014 åkte jag utomlands – först till Singapore där min sambo var på utbyte och därifrån till Peking för en månad på en intensivkurs i mandarin. Det var min morot och belöning för slutfört arbete. Efter det utexaminerades jag från Soc&kom och fortsatte sedan nästa höst till den statsvetenskapliga fakulteten för att studera allmän statslära. Ett år senare gjorde jag också ett magisterutbyte vid Sciences Po i Paris, där jag fokuserade på internationella relationer och energi- och miljöpolitik.

Exempel på jobb du har haft

Min Soc&kom-praktik gjorde jag vid utrikesministeriets enhet för planering och forskning. Enheten producerar analys samt koordinerar och genomför forskningsprojekt som stöder Finlands utrikespolitiska målsättningar. Under första året av magisterstudier jobbade jag som forskningsassistent vid Soc&koms forskningsinstitut. Jag har också gjort en utlandspraktik vid tankesmedjan Center for Strategic and International Studies i Washington, D.C. Där jobbade jag i teamet för europeiska och arktiska frågor. Det var verkligen intressant och lärorikt att som nordbo betrakta vår region och våra säkerhetspolitiska utmaningar ur ett stormaktsperspektiv.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag jobbar som riksdagsassistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP). Att som statsvetare få arbeta i den finländska politikens centrum har varit mycket givande – den teori som jag lärde mig under studierna har konkretiserats i det praktiska arbetet i riksdagen. Mitt jobb som riksdagsassistent kan i praktiken delas upp i två helheter: politiskt substansarbete och administrativt arbete. Det handlar därmed delvis om att ha koll på kalenderbokningar och kontakter och till exempel organisera seminarier, men också om att skapa politiskt innehåll, som att skriva pressmeddelanden och andra texter, att göra sammanfattningar och att sammanställa bakgrundsmaterial om olika teman. Tematiskt har jobbet hittills omfattat allt mellan himmel och jord – från miljö-, klimat- och energifrågor till förvaltning, försvar, migrations- och asylärenden, sysselsättning och ekonomi.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Studierna vid Soc&kom har framför allt gett mig en stadig grund för samhällsanalys, en förståelse för politiska processer och hur de hänger ihop och den insikten, att frågor som berör samhället sällan är svartvita. I varje arbetsuppdrag jag haft tycker jag att studierna har gett mig förutsättningarna inte bara att anamma information och plocka fram det centrala, utan också att se helhetsbilden. En utbildning i samhällsvetenskaper kan kännas odefinierad, men dess styrka är att den ger en bred bas till flera olika sorters uppdrag. Det att man redan under sina kandidatstudier ska göra sin praktik är också något som ger en möjlighet att i ett tidigt skede få relevant arbetserfarenhet som hjälper en vidare i karriären.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Förmågan att kritiskt granska samhället och omvärldens utveckling. Och givetvis alla fina vänner och bekanta som jag lärde känna både via studierna och via aktivitet i studentorganisationer! Under sitt tak samlar Soc&kom likasinnade personer som är nyfikna på att lära sig mer om det samhälle vi lever i och som alltid är taggade på att diskutera olika samhällsfenom. Dessa diskussioner är minst lika värdefulla som de som förs under föreläsningarna – det finns så mycket man kan lära sig av varandra.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Det finns så många! Styrelseuppdraget som skattmästare i StudOrgs styrelse i 1,5 år var som helhet ett jätteroligt uppdrag som gav många roliga minnen från alla evenemang som vi ordnade tillsammans. Alla otaliga kaffestunder i StudOrg-rummet där vi tillsammans förbättrade världen minns jag också med värme. För att inte glömma alla fantastiskt roliga studieresor!

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?