Rådgivare Tom Kokkola

Tom Kokkola studerade statskunskap med förvaltning vid Soc&kom 1980-1983. Vad hände sen? I dag jobbar han som rådgivare vid Europeiska centralbanken.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag fortsatte mina studier hösten 1983 vid Åbo Akademi, där jag avlade en magisterexamen med nationalekonomi som huvudämne.

Exempel på jobb du har haft

Förutom en massa varierande sommarjobb under studietiden har jag till exempel jobbat på Statistikcentralen och på olika avdelningar vid Finlands Bank. År 1995 flyttade jag till Frankfurt för att jobba vid det Europeiska Monetära Institutet som förberedde införandet av den gemensamma valutan, euron. Sedan övergick jag i Europeiska centralbankens tjänst då den grundades sommaren 1998.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag jobbar som rådgivare vid huvudavdelningen för finansmarknadsinfrastrukturer och betalningar.  Mitt jobb är relaterat till olika aspekter gällande hanteringen av betalnings-, värdepappers- och derivativtransaktioner, de processer och regler som gäller, samt övervakning av att olika typer av operatörer följer de europeiska och globala standarder som gäller för riskhantering. Vårt primära ansvarsområde gäller det som sker inom euroområdet (den monetära unionen), men vi har också ett nära samarbete med de andra centralbankerna inom EU (den interna marknaden), med olika europeiska myndigheter, samt kontribuerar aktivt i arbetet med olika globala kommittéer och arbetsgrupper.

Inom vårt arbetsområde ansvarar jag för vårt samarbete med de viktigaste centralbankerna ytterom EU, ordnar ett årligt seminarium där upp till 70 centralbanker deltar, är representant i en global övervakningsgrupp med personer från både centralbanker och värdepappersmyndigheter. Jag har också deltagit som sakkunnig i ett antal s.k. missioner som den Internationella Valutafonden eller Världsbanken riktar till olika länder. Jag har bland annat skrivit en bok betalningssystem.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Studierna vid Soc&kom har stött min karriär och de gav i princip en färdighet att utöva ett yrke (en ”grundtrygghet”), men i mitt fall gjorde det också enklare att fortsätta och fördjupa mina studier till magisterexamen vid ett annat universitet (vilket inte var möjligt inom Soc&kom på den tiden).

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Studierna vid Soc&kom gav insikt i  att man behöver en viss disciplin och systematik för att få studierna (och livet mer generellt) att framskrida (t.ex. kan det vara nyttigt att läsa på tenter i god tid och inte börja sent kvällen innan – och om man börjar sent den sista kvällen, då är det bra att åtminstone veta vad som står i innehållsförteckningen/arna). En metodik för att hitta relevant information är också viktig (på den tiden fanns inte ännu varken Google, Wikipedia eller “fake news”), kännedom om vad som är gedigna källor och var jag hittar dem – och att lära sig att fråga!

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Kanske en trevlig och minnesvärd studieresa vi gjorde till Kyrkslätt och Iniö för att bekanta oss med deras respektive kommunförvaltning. Den var inte så formellt eller komplicerat på Iniö med ca 180 invånare som i Kyrkslätt med då ca 35 000 invånare. På Iniö kom styrelsemedlemmarna till deras möte med snöskoter eller skidor - och ordförande öppnade sitt smörgåspaket då han kom till mötesrummet. Kommunens ålderspyramid identifierade alla kvinnor och män med deras förnamn! 

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?