Programkoordinator Jonna Similä

Jonna Similä studerade sociologi med statskunskap som biämne vid Soc&kom 2004–2009. Vad hände sen? I dag jobbar hon som programkoordinator och projektledare vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Våren 2012 då jag skrev på min gradu behövde jag ett deltidsjobb. Jag blev erbjuden ett vikariat som campuskoordinator på Helsingfors universitet, men sökte samtidigt ett väldigt intressant heltidsjobb på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Det kunde jag inte tacka nej till. Att arbeta med bilaterala samhällsfrågor Sverige-Finland och också delvis nordiskt samarbete var något som alltid hade intresserat mig och som kändes meningsfullt.

Exempel på jobb du har haft

Tidigt under studietiden jobbade jag bland annat på café. Efter det andra årets studiepraktik på forskningsinstitutet FISS så fick jag flera jobb inom den egna branschen – på två av Soc&koms forskningsinstitut, FISS samt Ceren, och även vid Soc&koms administration som ekonomi/förvaltningssekreterare. Jag jobbade även flera år deltid vid Helsingfors universitetsadministration (Helsinki Summer School och ansökningsservicen). Utan denna arbetserfarenhet vid sidan om studierna hade jag säkert inte heller suttit här idag.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Mitt jobb är väldigt mångsidigt, fritt och dynamiskt. Vi samarbetar med partners i Sverige och Finland – allt från universitet till ministerier, tankesmedjor och organisationer. Vi arbetar med frågor som är relevanta för Sverige och Finland och arrangerar evenemang och projekt, konferenser, kurser och möten samt utreder olika samhälleliga utvecklingsbehov. Inom programhelheten HanaAcademy – högre utbildning i Sverige och Finland ligger fokus på att främja bilateralt samarbete och erfarenhetsutbyte inom utbildning och forskning i Sverige och Finland. Ett av mina favoritprojekt inom programhelheten är Sustainable Cities in the Nordic-Baltic region där vi sammanför nordisk-baltiska studenter, professorer och stadsplanerare genom en kurs i hållbar stadsplanering. För oss är det viktigt att personliga band skapas mellan våra länder. I det långa loppet leder detta också till (mångdisciplinära) nätverk som behövs för att lösa de framtida utmaningar som våra samhällen möter, men också för att stärka det bilaterala samarbetet.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

I efterhand ter det sig värdefullt med en så bred samhällsvetenskaplig bas i botten för ens utbildning – allt från vetenskapliga metoder till familjesociologi. Utanför studierna bidrog förstås även de arbeten jag fått via Soc&kom till att jag fick det jobb jag har idag.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Förstås de kontakter som knöts där, de goda vännerna och de breda nätverken. Också den nära kontakten mellan studenter och personal är något jag minns med värme och som då tycktes skilja Soc&kom från universitetets andra enheter.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

I några intensiva år levde man likt en ganska stor, brokig familj. Det känns som ett fint minne.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?