Out of sight, out of mind? International migration and family ties in Philippines

FORSKNINGSCAFÉ 7.9 med gästföreläsare Maruja M.B. Asis med temat ”Out of sight, out of mind? International migration and family ties in the Philippines”.

Gästföreläsare Maruja M.B. Asis (ledare vid Scalabrini Migration Centre, Quezon, Filippinerna) föreläser på Soc&koms forskningscafé den 7 september 2017.

Årtionden av tillfällig migration från Filippinerna har skapat transnationella familjer, vilket förorsakat förändringar i boendearrangemang samt omställningar i familjerelationer. Separationen mellan emigrerade arbetare och deras familjer är ett bestående problem som ökar oron över de negativa effekterna som migrationen har för familjerelationer, familjevälmående och speciellt för omsorgen av barn som blir kvar hemma.

I sin presentation diskuterar Asis familjekontexten av migrationsbeslut; hur den internationella migrationen påverkar familjestrukturer och familjerelationer. Hon fokuserar på föräldrars migration och barn som blir kvar hemma. Hon delar med sig av sitt förhållningssätt och sina huvudsakliga resultat om utvalda aspekter av hälsa och välmående från undersökningen Child Health and Migrant Parents in Souteast Asia (CHAMPSEA-Philippines).

Soc&koms forskardoktor Sanna Saksela-Bergholm kommenterar sedan presentationen. Saksela-Bergholms pågående forskning handlar om filippinska arbetsmigranters arbets- och levnadsförhållanden och deras transnationella relationer. Hon kommer också att diskutera betydelsen av migrationen och de socioekonomiska penningförsändelserna för familjemedlemmarnas liv. Hennes presentation ”The price of migration: The significance of remittances in the lives of the family members ´left behind´in the Philippines” baserar sig på hennes fältarbete. Hennes forskning är en del at the Finlands Akademi-finansierade projektet “Transnationalism as a Social Resource among Diaspora Communities”.

Soc&koms forskningscafé

Torsdag 7.9.2017 kl. 14:15
Soc&kom, rum 234, Snellmansgatan 12

Välkomna!

Evenemanget i händelsekalender

Forskningscafé

Soc&koms forskningscaféer är lättillgängliga tillställningar för att bekanta sig med aktuell forskning vid högskolan. Vi dricker kaffe och diskuterar.