Nytt akademiprojekt till Soc&kom

Akademiforskare Suvi Keskinen vid Svenska social- och kommunalhögskolan har beviljats 480 000 euro från Finlands Akademi för sitt forskningsprojekt ”Intersektionella gränskamper och olydig kunskap i aktivism”.

Kön, migration och rasism är centrala frågor i dagens välfärdssamhällen. Suvi Keskinens projekt analyserar vardagliga gränskamper och kollaborativ kunskapsproduktion i antirasistisk och feministisk aktivism samt aktivism som eftersträvar att förbättra migranters rättigheter.

Av särskilt intresse är hur kön, etnicitet, rasifiering, klass och ålder formar relationer mellan aktivisterna och deras samarbete. Vidare analyseras hur ”olydig kunskap” utvecklas när migranters och minoriteters kunskap inkluderas och olika aktörer samarbetar i sociala rörelser. Därmed söker projektet att identifiera alternativ till exkluderande nationalism och den från flera håll kritiserade liberala mångkulturalismen.

Projektet utvecklar också verktyg för deltagande aktionsforskning.

Finansieringsbeslutet 5.6.2018.