Nytt Akademiprojekt främjar jämställdhet i Afrika genom universitetssamarbete

Professor Elina Oinas vid Svenska social- och kommunalhögskolan har beviljats 600 000 euro av Finlands Akademi för hennes forskningsprojekt EDIT: Jämställdhet som demokrati i förändring.

Projektet EDIT: Jämlikhet som demokrati i förändring (Equality as Democracy in Transformation) strävar efter att förstärka samhällets kapacitet att främja jämställdhet och därigenom demokrati och mänskliga rättigheter i Afrika, med fokus på Etiopien, Sydafrika och också Finland. Detta görs genom att undersöka hur lokalt förankrad och relevant undervisningen och forskningen kring genusfrågor är i utvalda toppuniversitet inom afrikansk genusforskning, samt som jämförelse, vid Helsingfors universitet. Syftet är att utveckla verktyg för att arbeta för att den akademiska forskningen och undervisningen kan bli mer samhällsrelevant genom att fråga vad relevans egentligen anses innebära. Att kunskapsproduktion anpassas till de lokala samhällens behov ses i projektet som ett mångtydigt krav som forskarna ställs inför, och projektet undersöker olika sätt att svara på förväntningarna.

Projektet analyserar feministisk forskning och undervisning vid dessa tre universitet samt deras samhällsengagemang för att skapa en bättre förståelse för de övergripande principerna och konkreta processerna som finns vid universiteten för att främja jämställdhet och demokrati i dessa länder. Dessa processer och de diskussioner som förs i feministiska kretsar kan ge värdefulla insikter i hur förändringsprocesser mot jämställdhet kan möjliggöras och stärkas, vilka dimensioner de har och vilka hinder som måste beaktas.

Projektet väntas bidra med ny kunskap till forskningen kring jämställdhet, utvecklingsprocesser, demokrati, organisationer, högre utbildning, politik, aktivism och emancipation. Projektet tangerar även frågor om kunskapsideal. Universitet kan fungera som pådrivande faktorer för samhällelig förändring, men i detta forskningsprojekt tas detta antagande inte för givet, istället granskas det kritiskt.

Forskningsprojektet beviljades 600 000 euro av Finlands Akademis program för utvecklingsforskning för perioden 1.1.2019–31.12.2022. Finlands Akademis finansieringsbeslut.

Elina Oinas är professor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och hennes forskningsintressen omfattar bland annat det globala syd, genus, hälsa, utveckling och transnationalism. Hon är också med i Helsingfors universitets och Helsingfors universitetssjukhus diarrévaccinsprojekt som bedrivs i Benin. Genom dessa båda projekt – det ena om medicin och det andra om genusvetenskap – försöker Oinas forskargrupp granska olika intressen för vetenskap och utveckling i Afrika.