Nyhetsankare Peter Nyman

Peter Nyman började studera offentlig förvaltning vid Soc&kom 1987 och bytte efter ett par år till journalistik. Vad hände sen? I dag är han anställd av Mediahub/MTV som nyhetsankare och programvärd. Dessutom har han ett eget företag genom vilket han har en hel del seminarieuppdrag som moderator och så coachar han inom media på finska, engelska och svenska.

Jag började på linjen för offentlig förvaltning hösten 1987, studerade inte så aktivt efter det första året, jag jobbade mestadels vid bl.a. ministerier, och sökte sedan till journalistlinjen 1990. Där hände lite samma sak. Jag studerade flitigt i ett par år, varefter jag mest jobbade. Resultatet blev att studierna drog ut väldigt många år innan jag slutligen blev färdig. Jag blev tvungen att ta om en del kurser som hade blivit föråldrade. Det fick nog en att känna sig ganska ung!

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Ända sedan jag började studera till journalist har jag jobbat med journalistik och kommunikation, medieuppdrag och sådant.

Exempel på jobb du har haft

Programvärd, reporter, kolumnist, chefredaktör för Studentbladet 1993.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Det blir medier och kommunikation ganska mångfacetterat, som anställd och som företagare, vilket jag upplever som en rikedom.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Det var nog ett språngbräde till journalistjobben, hade kanske inte fått mina första chanser utan studieplats vid Soc&kom.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Många minnen, goda minnen, känsla av tacksamhet för allt det jag lärde mig och de möjligheter som öppnades till arbetslivet.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Studiekamrater, fester, den akademiska världen, i kanske just den ordningen!

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?