Ny tvåspråkig specialiseringsutbildning för socialarbetare börjar 2019

Ansökningen till den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare ordnas 24.8–24.9.2018. Utbildningen är inom socialt arbete med barn, unga och familjer.

Specialiseringsutbildningen (70 sp.) är riktad till socialarbetare som har ett intresse av att förstärka och fördjupa sitt kunnande inom sitt eget arbetsfält. Utbildningen kan genomföras på drygt två år vid sidan av arbetet.

Specialiseringsutbildning inom socialt arbete med barn, unga och familjer är tvåspråkig och till utbildningen väljs 24 studerande. Helsingfors universitet antar högst 12 studerande i den svenskspråkiga kvoten och Åbo universitet antar högst 12 studerande i den finskspråkiga kvoten. Den svenskspråkiga undervisningen ges av Svenska social- och kommunalhögskolan och av statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Utbildningen börjar i början av år 2019 och den elektroniska ansökningen pågår 24.8–24.9.2018. Mer information om ansökningen publiceras i augusti på sidan: www.sosnet.fi/erko