Ny bok: Människor och idéer är de viktigaste resurserna i vår ekonomi

Välfärdssamhällets uppgift har varit att utjämna samhälleliga skillnader och att öka möjligheterna till jämlikhet. Tanken ersattes från och med 1990-talet av konkurrensstatstänket där tyngdpunkterna varit att förbättra konkurrenskraften och att minska på statens roll. För att återuppliva välfärdsstaten krävs att socialpolitiken i högre grad stöder människors förmågor och möjligheter att förverkliga sina idéer, hävdar den nya boken Kilpailuvaltion kyydissä.

Hög beskattning och statens breda roll i social- och hälsovårdstjänster är typiska drag för den nordiska välfärdsstaten. Som en följd av 1990-talets depression ströp man till statens utgifter och ökade stöden för företag. Konkurrensstaten som åsidosatte välfärdsstaten förväntas i första hand bistå exportföretag med en konkurrenskraftig miljö och en utbildad arbetskraft. I nuvarande modell har inkomstskillnaderna vuxit, socialstödet och beskattningen minskat och vårdmarknaden utökats.

Ekonomin och investeringarna har ändå inte vuxit under konkurrensstatens tid. Välfärdsmodellen kunde förbättras genom att allt mer lägga märke till kreativitet på gräsrotsnivån. Socialpolitiken bör kraftigare stöda människors idéer och förmågor. De bildar ekonomiska viktigaste resurser, och basinkomst skulle skapa förutsättningar för att utnyttja dem.

Boken Kilpailuvaltion kyydissä, som redigerats av Johannes Kananen, för oss genom välfärdsmodellens förändringar från 1960-talet till i dag. I boken beskrivs hur vår välfärdsmodell uppkommit och hur den ursprungliga tanken om medborgarens bästa fått ge vika för konkurrensstatstänket. Samtidigt påvisas hur välfärdsmodellen kan förädlas till rättvisare än i dag. Detta kräver politisk vilja och tro på människor egen initiativrikedom.

Johannes Kananen (red.)
Kilpailuvaltion kyydissä
Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus

Tilläggsinformation:

Redaktör Johannes Kananen, PD, är universitetslektor i socialpolitik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
johannes.kananen@helsinki.fi / tfn 029 412 8457

Mer information om bl.a. bokens innehåll och övriga skribenter på Gaudeamus webbsidor.