Nordenkorrespondent Anna Svartström
Anna Svartström studerade journalistik, kommunikation och massmediespråk på Soc&kom med sociologi och franska vid sidan om. Vad hände sen? Nu är hon inne på sitt tredje år som Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet.

Jag började studera 1994. Hösten 1996 var jag utbytesstudent vid JMK, institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, tidigare Journalisthögskolan. När jag återvände började jag jobba allt mer vid sidan av studierna och från 1998 på heltid. Så det drog ut på tiden men 2001 fick jag min examen.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag fortsatte arbeta som ekonomireporter på Hufvudstadsbladet, HBL, där jag fastanställdes 1999. Jag läste också vidare till magister vid Helsingfors universitet.

Exempel på jobb du har haft

Jag har haft många olika arbetsuppgifter på HBL, för att få variation och utveckla min kompetens. Jag började med att redigera tv-sidor på bilagan Vision och jobbade som kvällslayoutare tills jag blev ekonomireporter. På ekonomiavdelningen arbetade jag med nyheter men också med fokus på konsumentfrågor – jag skrev för övrigt min kandidat- och pro gradu-avhandling om konsumentjournalistik. Efter det har jag varit lokalreporter (Helsingforsregionen), inrikesreporter, webbproducent samt nyhetschef och producent vid centralredaktionen.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Med Stockholm som stationeringsort bevakar jag Sverige och övriga Norden – samhällsfrågor, politik, kultur, nöje, tendenser. Jag skriver nyheter, reportage, intervjuer, analyser och kolumner som publiceras i papperstidningen, på webben och i vår app. Jag samarbetar med fotografer och layoutare och ser till att det blir bra helheter både i papperstidningen och digitalt. Ibland gör vi video.

Kärnan i allt är journalistiken och det journalistiska uppdraget. Det är detsamma som när jag inledde min bana, även om den tekniska och också den samhälleliga och ekonomiska utvecklingen förstås har påverkat och förändrat en hel del.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Framför allt har studierna gett mig en bra bas i det journalistiska hantverket och i journalistiska principer, etik och juridik.

Det akademiska perspektivet har gett verktyg att reflektera över journalistrollen också på ett djupare kontextuellt plan.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det är nog den grundläggande förståelsen av och inställningen till journalistik. Rent konkret har kontakterna och nätverken som etablerades då också varit betydelsefulla. Praktikperioderna är viktiga och hjälper en att få foten in på arbetsplatser. Jag hoppas det fortsätter vara så även om jobben och framför allt de fasta anställningarna i branschen ju tyvärr minskat.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Flera av studiekompisarna är nära vänner och kolleger till mig. Då var det rätt ovanligt att ha egen dator, så jag minns hur vi satt i den så kallade övningsredaktionen och ringde och skrev texter. Det gav en samhörighetskänsla.

På festfronten kommer jag till exempel ihåg festen som vi ordnade på första årskursen, en J-fest, på Åbo Nation. Ljudnivån under kupolen var hög, och jag minns inte riktigt hur vi resonerade men Sås och Kopp uppträdde – det var nog den första och kanske sista gången tror jag som de uppträdde för en sådan studentikos publik.

En lärare som jag inte glömmer är danske Erik Lund som kom från Journalisthögskolan i Århus till oss för några kurser. Han delade med sig av sitt kunnande framför allt i presshistoria, men han kunde också bjuda på en (obs liten) gammeldansk på fredagseftermiddagarna.