Mirjam Kalland vald till ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbund

Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Mirjam Kalland valdes till ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbund på förbundsmötet i Kuopio den 11.6.2017.

Mirjam Kalland, som valdes till ordförande för åren 2018-2020, är pedagogie doktor och docent i socialt arbete och familjeforskning vid Helsingfors universitet. Hon har jobbat som rektor för Soc&kom sedan 2015.

– Jag är mycket glad och tacksam att jag fått möjligheten att verka för en av Finlands mest inflytelserika organisations väl, säger Kalland i Barnskyddsförbundets pressmeddelande.

– Jag tänker att i dessa tider är det viktigt att säkra barns och ungas psykiska och sociala välbefinnande. Det sker genom att stöda både föräldraskap samt barn och unga i deras uppväxtmiljö, så som i småbarnspedagogiken, skolor, hobbyer och internet. Här är Mannerheims Barnskyddsförbund en föregångare, fortsätter Kalland.

Ordförandevalet gjordes av förbundsmötet. Läs mer på Barnskyddsförbundets webbplats (på finska).