Migranters nätverk kartläggs

Migranters sociala kontakter till sina ursprungsländer kartläggs vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Forskningsprojektet som finansieras med en halv miljon av Finlands Akademi pågår 2016-2020.

Universitetslektor i sociologi Östen Wahlbeck har beviljats 480 000 euro av Finlands Akademi för forskningsprojektet ”Transnationalism som en social resurs bland diasporagrupper”. Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga de processer genom vilka sociala resurser kan överbrygga avståndet mellan migranters nya och gamla hemländer.

– Vi vet att sociala nätverk spelar en stor roll t.ex. för att hitta ett jobb i det nya hemlandet. Målet med forskningsprojektet är att ta reda på hur dessa sociala relationer utvecklas över tid och hur de kan användas som en resurs av invandrarna själva, berättar Östen Wahlbeck.

Med 25 års erfarenhet av forskning inom etniska relationer och migration, ser han ett ökat behov av en fördjupad kunskap om hur migranternas sociala nätverk uppstår och utvecklas.

– Den digitala utvecklingen och människors allt större mobilitet har stärkt de transnationella nätverken. Det är lätt att hålla kontakt med varandra och det syns både i migranternas vardag i det nya hemlandet och bland de familjemedlemmar som blivit kvar i ursprungslandet.

Som ett exempel på de sociala nätverkens betydelse, lyfter Östen Wahlbeck fram de arbetskraftsmigranter som kommer bland annat från Filippinerna.

Sanna Saksela-Bergholm har tidigare undersökt hur filippinska migranter har rekryterats och organiserat sig i Finland. I det här projektet ska hon titta närmare på den kvarvarande familjens erfarenheter av att ha en familjemedlem i Finland.

Länken mellan de filippinska migranterna och de kvarvarande familjemedlemmarna är en av tre fallstudier som genomförs inom ramen för det fyraåriga forskningsprojektet. Projektet kartlägger också de sociala nätverk som finns bland finländare som migrerat till andra europeiska länder och USA och nätverken bland andra generationens kurder aktiva i kurdiska diasporaorganisationer i Finland och Frankrike.

– När projektet är slutfört kommer vi att ha kunskap om omfattningen och intensiteten i de sociala nätverk som de olika grupperna har. Det ska bli spännande att se vilka faktorer som främjar och vilka som hindrar transnationella relationer att uppstå och utvecklas.